கென்கல்ல நகரில் டெங்கு ஒழிப்பு மற்றும் பரிசோதனை

சுகாதார தினணகளத்தின் 《P.H.I》 வேண்டுகோளுக்கு இணங்க.  ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் திகன கிளை மற்றும் SRILANKAN ARMY&POLICE,P.H.I, ஹிஜ்ராப்புர கிளையின் சில சகோதரர்கள் இனைத்து 03-06-2017  KENGALLA ,BALAGOLA நகரில் டெங்கு ஒழிப்பு மற்றும் பரிசோதனையில் ஈடுபட்டனர் , அல்ஹம்துலில்லாஹ்

Comments are closed.