முஸ்லிம் தனியார் சட்ட திருத்தத்தம் தொடர்பில் தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் கோரிக்கைகள்

முஸ்லிம் தனியார் சட்ட திருத்தத்தில் உள்ளடங்க வேண்டியவை பற்றி குர்ஆன் மற்றும் ஆதாரபூர்வமான நபிமொழிகளின் அடிப்படையில் அமைந்த தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் பரிந்துரைகளை இத்துடன் இணைத்துள்ளோம்.

DOWNLOAD PDF