இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்ட பெண்ணுக்கு வாழ்வாதார உதவி.

financial aidதூய இஸ்லாத்தை தனது வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக் கொண்ட சகோதரிக்கு ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைமையகத்தின் புதிய முஸ்லீம்களுக்கான பிரிவின் மூலம் 16,500 ரூபா வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

Leave a Reply