ஸஃபர் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு

கடந்த 01.09.2019 ஞாயிற்றுக் கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து முஹர்ரம் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 30.09.2019 திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும்

முஹர்ரம் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு

கடந்த 02.08.2019 வெள்ளிக்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 31.08.2019 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தேடவேண்டிய...

துல்ஹஜ் மாதம் ஆரம்பம்

துல்ஹஜ் மாதம் ஆரம்பம்  இன்று 02.08.2019 வெள்ளிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு துல்ஹஜ் மாதத்திற்க்கான தலைப்பிறை இலங்கையின் பொத்துவில் பகுதியில் பிறை பார்க்கப்பட்டு உறுதி செய்ததின் அடிப்படையில்...

துல்ஹஜ் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு

கடந்த 04.07.2019 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து துல்கஃதா மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 02.08.2019 வெள்ளிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும்

துல்கஃதா மாதத்திற்க்கான தலை பிறை தென்படவில்லை

கடந்த 04.06.2019 புதன் கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து ஷவ்வால் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் இன்று 03.07.2019 புதன்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளில் இலங்கையின்...

துல்கஃதா மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு

கடந்த 04.06.2019 புதன் கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து ஷவ்வால் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் நாளை 03.07.2019 புதன்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும்

ஷஃபான் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு

கடந்த 08.03.2019 வெள்ளிக் கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து ரஜப் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 06.04.2019 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும்

ரஜப் மாத பிறை அறிவிப்பு

பிறை தேட வேண்டிய நாளான நேற்று 07.03.2019 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு இலங்கையில் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்படவில்லை. பிறை...

ரஜப் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு

கடந்த 06.02.2019 புதன்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து ஜமாதுல் அகிர் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் 07.03.2019 வியாளக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும் பிறை தென்பட்டால் ரஜப்...

ஜமாதுல் ஆகிர் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு

ஜமாதுல் ஆகிர் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு கடந்த 07.01.2019 திங்கட்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து ஜமாதுல் அவ்வல் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் நாளை 05.02.2019...

அன்மைய பதிவுகள்

தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் நிர்வாகிகள் மற்றும் முன்னால் உறுப்பினர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட மத நிந்தனை வழக்கு மீண்டும் 27.11.2020...

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற மார்க்க விளக்க நிகழ்வொன்றில் முன்னால் உறுப்பினர் அப்துர்ராஸிக் ஆற்றிய உரையில் புத்தபெருமான் குறித்து சர்ச்சைக்குறிய கருத்தை தெரிவித்து பெளத்த மதத்தை நிந்தனை செய்தார்...