SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை சார்பாக தெருமுனை பிரச்சாரம்

20

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை சார்பாக 10.03.2021 புதன் கிழமை மூட நம்பிக்கைக்கு எதிராக நடத்திய தெருமுனை பிரச்சாரம் மௌலவி நதீர் அஹ்மத் அவர்களால் உரை நிகழ்த்தப்பட்டது.