SLTJ என்டேரமுள்ள கிளை மூலம் திருக்குர்ஆன் அன்பழிப்பு

383

விஹாராமஹாதேவி பூங்காவில் நடைபெறும் “திருக்குர் ஆன் மாநாட்டை” முன்னிட்டு ஸ்ரீ சந்திராராம விகாரை வெடிகந்த (பஹலதிஹுல்வெவே சந்திம ஹிமி ) அவர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் மற்றும் மாநாட்டு அழைப்பிதழ் கொடுக்கப்பட்டது.