இஸ்லாத்தை ஏற்ற சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் அன்பளிப்பு

497

2019-02-17 திருக்குர்ஆன் மாநாட்டில் இந்து சகோதரர் ஒருவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு தர்ஜுமா மற்றும் புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!