சிறப்பாக நடந்து முடிந்த மார்க்க விளக்க பொதுக்கூட்டம்

166

SLTJ புழுதிவயல் கிளையில் (15-02-2019) அன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த மார்க்க விழக்க பொதுக்கூட்டம் நிகழ்ச்சி அல்லாஹ்வின் உதவியுடன் இனிதே நிறைவுற்றது.
அல்ஹம்துலில்லா!!!!