ரஜப் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு

229

கடந்த 06.02.2019 புதன்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து ஜமாதுல் அகிர் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் 07.03.2019 வியாளக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும்

பிறை தென்பட்டால் ரஜப் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆகும்.  பிறை தென்படாவிட்டால் நபிவழி அடிப்படையில் ஜமாஅதுல் ஆகிர் மாதத்தை 30 ஆக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

பிறை தென்பட்டால் பிறை பார்த்த தகவலை உடனே கீழ்க்கண்ட எண்களில் தெரியப்படுத்தவும்

தொடர்புக்கு

011 267 7974 – 077 478 1472 – 077 395 1616 – 072 136 3145

இப்படிக்கு

பிறை குழு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்