தனி நபர் பிரச்சாரம்

883

போதையை ஒழிப்போம் இளம் தலைமுறையினரை காப்போம் என்ற தலைப்பின் கீழ் #SLTJ வெலிகம கிளை மூலம் போதை பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகளுக்கு சென்று தாவா செய்யப்பட்டு வருகின்றது.