ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවු බෝම්බ පිපිරීම් වලට සහ ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයට සම්බන්ධයක් අැති බවට පැතිරෙන තොරතුරු තරයේ හෙළා දකින්නෙමු.

2219

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවු බෝම්බ පිපිරීම් වලට සහ ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයට සම්බන්ධයක් අැති බවට පැතිරෙන තොරතුරු තරයේ හෙළා දකින්නෙමු.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධනයේ මාධ්‍ය නිවේදනය

ඊයේ දින සිදුවු ත්‍රස්ත ප්‍රහාර (8) හේතුවෙන් 200 කට අධික පිරිසක් ඝාතණයට ලක් වි 500 කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා අැත. ජාති අාගම් බේදයකින් තොරව ශ්‍රි ලංකා වාසි සියලු ජාතීන් පීඩාවට පත් වී අැත.

නිසැකවම මෙම ප්‍රහාරය මතක් කරන වාතාවක්ම ලේ කඳුළු නඟන දැඩි වේදනාවක් දෙනේ. මනුෂ්‍යත්වය සුළුවෙන් හෝ අගයන කිසිවෙක් මෙම ප්‍රහාරය අනුමත කරන්නේ නැත.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය මෙම ප්‍රහාරය දැඩිව හෙළා දැකූ අතර නැවත වරක් දැඩ්ව හෙළා දකින්නෙමු.

අාපධාවට ලක් වු සියලු දෙනාට අප ශෝකය පල කරන අතරම අාපධාවට පත් සියලු හිත් දෙෙර්‍ය මත් කිරීමට දෙවියන්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.

ඉකුත් ප්‍රහාරය සම්බන්ධව මාධ්‍ය වාර්තා කරන විට ජාතික තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය (NTJ) සම්බන්ධ කොට කරුණු දක්වා තිබුණි. මෙහි නිරවද්‍යතාව පිළිබඳව නොදන්නා නමුත් අමානුෂික ක්‍රියාව කවුරු කළත් ඔවුන්ට දැඩි දඬුවම් නියම කළ යුතු බවට කිසිම සැකයක් නැත.
මෙවන් තත්වයක එතෙම් මාධ්‍ය අායතන වගකීමෙන් තොරව ක්‍රියා කිරීම දැක ගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ තව්හීද් ජමාඅත් නොහොත් තව්හීද් නම භාවිතා කරමින් විවිධ සංවිධාන ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙලෙසම එක් එක් ප්‍රදේශ වල නම් සමඟ තව්හීද් නම භාවිතා වෙමින් ද විවිධ සංවිධාන ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙවන් සංවිධාන වලට ත්‍රස්තවාදීන් සමඟ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති වගත් මෙවන් නමක් භාවිතා කරමින්
NTJ (national thawheed Jammath) යන නමින් සංවිධානයක්ද ක්‍රියාත්මකය.

මෙම සංවිධානයෙ නම ඉකුත් සිදුවීම සම්බන්ධව කතාබහට ලක් වන බැවින් සමහර අය නොදැනුවත් ව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් (SLTJ) සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධ කොට සාවද්‍ය ප්‍රචාර ගෙනයාම තරයේ හෙළා දකින්නෙමු.

තව්හීද් නම භාවිතා කරමින් විවිධ සංවිධාන ක්‍රියාත්මක වුනද ජාතික තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයට හා ශ්‍රි ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයටත් කිසිම සමබන්ධයක් නැත. මතවාදමය වශයෙනුත් වෙනස් වන්නෙමු.
එමෙන්ම නැෂනල් තව්හීද් ජමාඅත් සාමාජිකයින් කිසිම අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයටත් කිසිම සම්බන්ධයක් තිබී නැති වග වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කරන්නෙමු.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය (SLTJ) වන අප රටේ උත්තරීතර නීතිය වන අාණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව සහ කුර්අානයට සහ නබි මගට අනුකූලව

විවිධ සමාජ සේවා කටයුතුවල නියෙලෙන බව කවුරුත් දන්නා කරුණක් වන අතර විශේෂයෙන් බුද්ධි අංශ එ් බව පැහැදිලිව දනියි.

එහෙයින් මෙවන් මිලේඡ්ච ප්‍රහාරයක් සමඟ ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය උපුටා දැකවීම තරයේ හෙළා දකින්නෙමු.

මීට,
M.F.M ෆසීහ්
ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත්