ரபீவுல் அவ்வல் மாதத்திற்க்கான பிறை அறிவிப்பு

252

கடந்த 30.09.2019 திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து ஸஃபர் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 29.10.2019 செவ்வாய்க் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு ரபீவுல் அவ்வல் மாதத்திற்க்கான பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும்

அன்று பிறை தென்பட்டால் ரபீவுல் அவ்வல் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆகும். பிறை தென்படாவிட்டால் நபிவழி அடிப்படையில் ஸஃபர் மாதத்தை 30 ஆக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

பிறை தென்பட்டால் பிறை பார்த்த தகவலை உடனே கீழ்க்கண்ட எண்களில் தெரியப்படுத்தவும்

தொடர்புக்கு
011 267 7974 – 0774781475- 0774781479- 0774781481- 0774781483

இப்படிக்கு
பிறை குழு
ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்