அல்குர்ஆன் சிங்கள மொழி பெயர்ப்பு வழங்கல்

523

SLTJ சிலாபம் கிளை சார்பாக மூன்று சகோதரர்களுக்கு மனிதகுல வழிகாட்டியானஅல்குர்ஆன் சிங்கள மொழி பெயர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

அல்ஹம்துலில்லாஹ்.