අසාමාන්‍ය වාතාවරණයක සමූහික සලාත් (වතාවත්) පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ නිල නිවේදනය

189

චක්‍ර ලේක අංක 67/2020
දිනය 18.03.2020

හිතවත් ශාඛා හා දිස්ත්‍රික් කමිටු පරිපාලකයිනි!

කොරෝනා නම් #covid19 වෛරසය ලොව පුරා විශාල වශයෙන් ව්ය වසනයක් සිදුකරමින් අප රට තුල ද කෙටි කාලයක් තුළ අසාධිතයින 51ක් දෙනෙක්ට ආසාධනය වී ඇත.

මෙම අවස්ථාවේ අප ක්‍රියා කළ යුතු ආකරය පිළිබඳව සෞඛ්ය් අමාත්‍යංශය සහ ආරක්ෂක අංශ උපදෙස් ලබා දෙමින් සිටින අතර එහි එක් ප්‍රධාන අංගයක් වශයෙන් ජනාතාව රැස් වීම නතර කිරීමට අණ කර ඇත.

ජනතාව එක් රැස්වන අවස්ථාවල වෛරසය බෝවීමට ඇති ඉඩකඩ අධික බැවින් එය සමබන්ධව ජනාතාව දැනුම්වත් කිරීමේ කටයුත්තක ඔවුන් නියෙලමින් සිටියි.

එසමඟ රජය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යයක්ෂ තුමා විසින් පල්ලි වල සමූහික සලාතය (වතාවත්) ඉටු නොකරණ ලෙස දැනුම් දී ඇත.

එහෙයින් මෙවන් තත්වයක කොරෝනා වෛරස් අසාධනය මැඩ පැවැත්වීමට රජයේ මෙම තීරණයට අවනත වී අපගේ පස්වේල් සලාතය (වතාවත්) සහ ජුම්ආ සලාතය සමූහිකව ඉටු නොකර සිටීම කාලෝචිත තීරණයකි.

එහෙයින් ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ සියළු ශඛාවන් වල සාමූහික සලාතය (වතාවත්) සහ ජුම්ආ සලාතය නවත්වන ලෙසත් තමන්ගේ නිවසේ ඒවා ඉටුකරන ලෙස ද ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

මෙය සම්බන්ධ ධාර්මික විග්‍රහය අඩංගු සම්පූර්ණ ගවේශණය ලිඛිතව හා වීඩියෝ මඟින් හැකි ඉක්මනින් එළිදක්වන්නෙමු.

සුතූතියි,
මීට විශ්වාසි,
එස්.කේ ශිහාන් මුහම්මද්
මහ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත්