පකිස්තානයේ බුද්ධ ප්‍රතිමා කැඩීමට ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ විරෝධය

131

පකිස්තානයේ බුද්ධ ප්‍රතිමා කැඩීම සම්බන්ධව සමාජ මාධ්‍යවල තොරතුරු සැරිසරණ අතර ඒ සම්බන්ධව ඉස්ලාම් දහම පවසන කරුණු කුමක්දැයි විමසීම අපේ වගකීමකි.

අන් ආගමික දෙවිවරු සම්බන්ධව ඉස්ලාම්

අල්ලාහ් පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනයේ මෙසේ පවසයි.

ඔවුහු අල්ලාහ් හැර කවරෙකු වෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ද ඔවුනට නුඹලා බැණ නොවදින්න. (එසේ කළහොත්) ඔවුහු කිසිඳු දැනුමක් නොමැතිව සීමාව ඉක්මවා අල්ලාහ්ට බැණ වදිති.170 මෙලෙස සෑම ජන සමාජයකට ම ඔවුන්ගේ ක්‍රියාව අලංකාර කර පෙන්වීමු. පසුව ඔවුන්ගේ යළි පිවිසුම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ම ය. ඔවුන් කරමින් සිටි දේ ගැන ඔහු ඔවුනට දැනුම් දෙනු ඇත.

පරිශුද්ධ වු අල් -කුර්ආන් 6:108

මෙම වැකියෙන් අල්ලාහ් පවසන්නේ අවසනයේ ඔවුන් අල්ලාහ් වෙතම පැමිණෙන බැවින් ඒවිට අල්ලාහ් ඔවුන් පිළිබඳව කටයුතු කරන බැවින් වචනයකින්වත් ඔවුන්ට බැන නොවදින බවයි

අප දෙවියන් ගැන පවසන විටද ඔවුන්ගේ දෙවිවරු ගැන වැරදිව ප්‍රකාශ නොකරන ලෙස පවසයි.

‌ෙඒහයින් වැරදිව ප්‍රකාශ නිකුත් කිරිම නොකළ යුතු බැවින් ප්‍රතිමා බිඳීම කිසිසේත්ම නොකළ යුතුයි.

 “අපේ දෙවියන් අල්ලාහ් ම යැ”යි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළ බැවින් අයුක්ති සහගතව තමන්නේ නිවෙස් වලින් ඔවුහු නෙරපා දමනු ලැබූ හ. අල්ලාහ් මිනිසුන්ගෙන් ඇතැමෙකු ලවා ඇතැමෙකු නොවැළැක්වූයේ නම් ආරාමයන්, දේවස්ථාන, සිද්ධස්ථාන සහ අල්ලාහ්ගේ නාමය අධිකව සිහි කරනු ලබන පල්ලි සුනු විසුනු කරනු ලැබ ඇත්තේ ය.433 තමාට උදව් කරන අයට අල්ලාහ් ද උදව් කරයි. අල්ලාහ් බලවතෙකි අබිබවන්නෙකි.

පරිශුද්ධ වු අල් – කුර්ආන් 22:40

ඒහෙයින් අන් ආගමික දෙවිවරු බැන වැදීම ඔවුන්ගේ දේවස්ථාන වලට පහර දීම ආදිය ඉස්ලාම් දහමේ සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර ඇත.

ඒක් රටක ජීවත්වන විට ඒම රටේ අන්‍යාගමිකයින්ගේ විශ්වාසයන්ට ගරු කර ජීවත් විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවධානය සිහි කරනු ලබයි