දිවුලපිටියේ බුදුපිළිම අගෞරව කිරීම දැඩිව හෙළා දකින්නෙමු – ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත්

237

දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ යම් පුද්ගලයන් විසින් බුදුපිලිමයකට මඩ තවරා අගෞරව කිරීමේ සිද්ධියක් සමාජ මාධ්‍ය හරහා සැරසිරමින් පවතියි.

නිසැකවම මෙම කටයුත්ත කවුරු කළද දැඩිව හෙළා දැකිය යුත්තකි.

මෙවන් කටයුතු ඉස්ලාමය හා මුස්ලිම්වරු කිසි සේත්ම අනුමත කරන්නේ නැත.

මෙම සිද්ධියට සම්බන්ධ අය කවුරුන් වුවද නිතීය ඉදිරියට ගෙන දැඩි දඬුවම් පමුණූවිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය අවධාරාණය කරන අතර මෙය සම්බන්ධව ඉස්ලාම් දහමේ මතය විග්‍රහ කිරීම ද අපේ වගකීමයි.

අන් ආගමික දෙවිවරු සම්බන්ධව ඉස්ලාමීය ස්ථාවරය

මෙය සම්බන්ධව පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනයේ අල්ලාහ් විඝ්‍රහ කරයි.

ඔවුහු අල්ලාහ් හැර කවරෙකු වෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ද ඔවුනට නුඹලා බැණ නොවදින්න. (එසේ කළහොත්) ඔවුහු කිසිඳු දැනුමක් නොමැතිව සීමාව ඉක්මවා අල්ලාහ්ට බැණ වදිති.170 මෙලෙස සෑම ජන සමාජයකට ම ඔවුන්ගේ ක්‍රියාව අලංකාර කර පෙන්වීමු. පසුව ඔවුන්ගේ යළි පිවිසුම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ම ය. ඔවුන් කරමින් සිටි දේ ගැන ඔහු ඔවුනට දැනුම් දෙනු ඇත.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආන් 6:108

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනයේ මෙම වැකිය මඟින් අල්ලහ් සියලු මිනිසුන් මරණින් මතුව පැමැණෙන්නේ අල්ලහ් වෙත හෙයින් අල්ලාහ් ඔවුන් පිලිබඳව කටුයුතු කරන නිසා කිසිම අවස්ථාවට අන් ආගමික දෙවි වරුන්ට බැණ නොවදින ලෙස පවසා ඇත.

අල්ලාහ්ට ඔවුන් බැණ වැදුදන ඔවුන්ට කිසි විටක නොබනිණ ලෙස අල්ලාහ් අපට අණ කර ඇත.

එබැවින් බැණ වැදීම ම තහනම් කර තිබෙන අවස්ථාවක පිළිම වලට නිගරු කිරීමට කිසිම අනුමැතියක් ඉස්ලාම් දහමේ නොමැති බව ඉස්ලාම් දහමේ ස්ථාවරයයි.

 “අපේ දෙවියන් අල්ලාහ් ම යැ”යි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළ බැවින් අයුක්ති සහගතව තමන්නේ නිවෙස් වලින් ඔවුහු නෙරපා දමනු ලැබූ හ. අල්ලාහ් මිනිසුන්ගෙන් ඇතැමෙකු ලවා ඇතැමෙකු නොවැළැක්වූයේ නම් ආරාමයන්, දේවස්ථාන, සිද්ධස්ථාන සහ අල්ලාහ්ගේ නාමය අධිකව සිහි කරනු ලබන පල්ලි සුනු විසුනු කරනු ලැබ ඇත්තේ ය.433 තමාට උදව් කරන අයට අල්ලාහ් ද උදව් කරයි. අල්ලාහ් බලවතෙකි අබිබවන්නෙකි.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනය 22:40

එහෙයින් අන් ආගමික දෙවි වරුන්ට බැණ වැදීම ඔවුන්ගේ පූජනීය ස්ථාන වලට හානි කිරීම, නිගරු කිරීම යනාදිය ඉස්ලාමයේ සම්පූර්නයෙන් තහනම් කර ඇත.

එසේ හෙයින් විවිධ ජාතීන් ජීවත් වන රට සියලු ආගමික විශාවසයන් ගරු කර ජීවත් විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය සිහි කරයි.