ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් කාරක සභා රැස්වීමමේ සම්මත තීරණ

216

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ ජාතික කාරක සභා රැස්වීම 13-09-2020 වන ඉරුදින අකුරණ පැවැත්වුනු අතර එහි පහත තීරණ සම්මත කෙරිණි.

සම්මත තීරණ

1. රටතුල මත්ද්‍රව්‍ය හා සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවන් දිනනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් තිබේ. ඒවා තුරන් කර ආදර්ශමත් සමාජයක් බිහි කිරීම උදෙසා “මිත්‍රත්වයෙන් පිරුණු දේශයක්” යන තේමාවෙන් මාස තුනක අඛණ්ඩ ප්‍රචාරයක් පවත්වන බවට තීරණය කරන ලදී.

2. ශ්‍රී ලංකාවේ පසුගිය මාස 18 ක කාලය තුළ ළමා අපයෝජන 12968 ක් වාර්තා වී ඇත‍. ළමා අපයෝජන දිනෙන් දින අධික වෙමින් තිබෙන හෙයින් මේ පිළිබඳව රජයත් අධිකරණ අමාත්‍යංශයත් වැඩි අවධානයක් යොමු කර ළමුන්ට එරෙහිව සුදුවන අපරාධ මැඩපැවැත්වීමට උපරීම දඬුවම නියම කළ යුතු බවත් දඬුවම සීඝ්‍රයෙන් ලබා දිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

3. රටේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය හා ජාවාරම සාමාන්‍ය පරිධි සිදුවෙමින් තිබේ. එහෙයින් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බ්න්ධ අය අත් අඩංගුවට ගෙන තරාතීරම් නොබලා උපරීම දඬුවම ලබා දිය යුතු බවත්, මත්‍ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි පාසල් ළමුන් මුදවා ගෙනීමට නිසි වැඩපැළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන මෙන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටීයි.

4. ආණ්ඩු පක්ෂයේ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ අග්‍රමාත්‍ය තුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ගව ඝාතන තහනම රටේ යහපතට අහිතකර අතරම පුදගලික මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කිරීමකි. සෑම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකුම තමන් අනුභව කළ යුත්තතේ කුමක්ද යැයි තීරණය කිරීමේ අයිතිය තම තමන්ගේ මානව අයිතිවාසිකමකි. එය රජය හෝ යම් පුද්ගලයෙකු හෝ නිර්නය කළ නොහැකි. එහෙයින් පද්ගලික මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කරන මෙම තීරණය ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය මෙම සභාව හරහා දැඩිව හෙළා දකියි.

5. පසුගිය වසරේ සිදුවුනු පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයෙන් පසුව තව්හීද් අනුගාමිකයින්ව සහ තව්හීද් සංවිධාන වලට කැළලක් නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණින් ත්‍රස්තාවදි බව හුවා දක්වා අසත්‍ය පුවත් සමාජ ගත කර මාධ්‍ය විනය කඩ කරන මාධ්‍ය මෙම සභාව හෙළා දකින අතර නිසි සාධක නොමැතිව මාධ්‍ය සධාචාරයට ප‍ටහැනි ‍කටයුතු නිවැරිද කරන මෙන් මෙම සභාව ඉල්ලා සිටියි.

6. විටින් විට රටේ මතුවුනු අසාමාන්‍ය ත්තවයන් හේතු කොටගෙන පසුබෑමකට ලක්ව තිබෙන ධාර්මික මතවාදි ප්‍රචාරය, පොලිය, දෑවැද්ද යනාදි සමාජ විරෝධි ක්‍රියාවලට එහෙහි ප්‍රචාරය සහ මානුෂිය මැහැවර යනාදිය මින් ඉදිරිය පෙරට වඩා විදිමත් ප්‍රචාරය කරන බව සභාවේ සමාජිකයින් විසින් ඒකතිකව තීරණය කරන ලදී.

7. තුනෙන් දෙකක බලයකින් සමන්විත මෙම රජය සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ඇතුලුව ශ්‍රී ලංකා වාසි සියලු ජන කොටස් අයිතිවාසිකම් සුරකිමින් රටේ සංවිර්ධනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව මෙම සභාව මගින් ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි.