தலைமை நிர்வாகம்

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்…..

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் நிர்வாகிகளின் பெயர்களும் தொலை பேசி இலக்கங்களும்

தலைவர் : A G ஹிஷாம் M.I.Sc 0774781471
துணைத் தலைவர் : R.S அப்துர்ரஹ்மான் 0774781472

பொதுச் செயலாளர் : S.K ஷிஹான் முஹம்மத் 0774781473
துனை பொதுச் செயலாளர் : M.A.A தவ்ஷீப் அஹ்மத் 0774781483

பொருளாளர் : M.R.M பவ்ஷாத் 0774781477

துனைச் செயலாளர்கள்:

1) K.M நப்லி D.I.Sc 0774781480
2) R.M ரியாஸ் 0774781484
3) A.R.M ரிழ்வான் 0774781479
4) M.F.M பஸீஹ் M.I.Sc 0774781475
5) M.H.M ரஸான் D.I.Sc 0774781481
6) M.Y ரீஸா 0774781474