தஃவா நிகழ்ச்சி அறிவித்தல்

நாவின்ன கிளை நடத்தும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் – 13.11.2016

நாவின்ன கிளை நடத்தும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் – 13.11.2016 அன்று நடைபெறும் இன்ஷா அல்லாஹ்

புலுதி வயல் கிளை நடத்தும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் – 04.11.2016

புலுதி வயல் கிளை நடத்தும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் – 04.11.2016 அன்று நடைபெறும். – இன்ஷா அல்லாஹ்

SLTJ பள்ளிவாசல் துறை கிளை நடத்தும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் -29.10.2016

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – பள்ளிவாசல் துறை கிளை நடத்தும் மாபெரும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் 29.10.2016

SLTJ ஏராவூர் கிளை நடத்தும் மாபெரும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – ஏராவூர் கிளை நடத்தும் மாபெரும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் 07.10.2016 அன்று

SLTJ எதுன்கஹகொடுவ கிளை நடத்தும் – சிங்கள மொழியில் மாற்று மத நண்பர்களுக்கான இஸ்லாம் பற்றிய பகிரங்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – எதுன்கஹகொடுவ கிளை நடத்தும் மாற்று மத நண்பர்களுக்கான இஸ்லாம் பற்றிய பகிரங்க கேள்வி பதில்

கொழும்பு மாநகரில் மாற்று மத நண்பர்களுக்கான இஸ்லாம் பற்றிய கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – கொழும்பு மாவட்ட நிர்வாகம் நடத்தும் மாற்று மத நண்பர்களுக்கான இஸ்லாம் பற்றிய பகிரங்க

SLTJ தெலும்புகஹவத்தை கிளை நடத்தும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் – 13.03.2016

இடம் :

 

தெல்கஹகொட வீதி – SLTJ தெலும்புகஹவத்தை கிளைக்கு அருகில்

 

தலைப்புகளும், பேச்சாளர்களும்.

நாங்கள் சொல்வது என்ன? நீங்கள் கேட்ப்பது என்ன?

 

சகோ.

SLTJ புலுதிவயல் கிளை நடத்தும் சமூக விளிப்புணர்வு பொதுக் கூட்டம்

நாள் : 11.03.2016

 

இடம் : பணையடிச்சோலை ஜும்மா மர்கஸ் வலாகம்

 

தலைப்புகளும், பேச்சாளர்களும்

இஸ்லாத்தை வேரறுக்கும் இணைவைப்பு.

 

சகோ. கபீர் DISc

 

பெருகி வரும் சமூகத்