பிறை அறிவித்தல்

துல்ஹிஜ்ஜா தலைப் பிறை தென்பட்டால் உடனே அறிவிக்கவும் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ)

 
துல்ஹிஜ்ஜா (ஹிஜ்ரி 1437) மாத தலைப் பிறையைத் தீர்மானிப்பதற்கான பிறைக் குழுவின் அமர்வு நாளை வெள்ளிக் கிழமை (02.09.2016) மாலை ஸ்ரீ

துல்கஃதா தலைப் பிறை தென்பட்டால் உடனே அறிவிக்கவும் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ)

துல்கஃதா தலைப் பிறை தென்பட்டால் உடனே அறிவிக்கவும் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ)

 

துல்கஃதா (ஹிஜ்ரி 1437) மாத தலைப் பிறையைத்

பிறை தென்பட்டது – நாளை புனித நோன்புப் பெருநாள் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) பிறைக் குழு

பிறை தென்பட்டது – நாளை புனித நோன்புப் பெருநாள் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) பிறைக் குழு

ஷவ்வால் மாத தலை பிறை பார்க்கும் மாநாடு – நாளை செவ்வாய் கிழமை மாலை நடைபெறும் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

ஷவ்வால் தலைப் பிறை தென்பட்டால் உடனே அறிவிக்கவும் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ)

 

ஷவ்வால் (ஹிஜ்ரி 1437) மாத தலைப் பிறையைத்

ஷஃபான் மாத தலைப் பிறை தென்பட்டால் உடனே அறிவிக்கவும்.

ஷஃபான் (ஹிஜ்ரி 1437) மாத தலைப் பிறையைத் தீர்மானிப்பதற்கான பிறைக் குழுவின் அமர்வு சனிக் கிழமை (07.05.2016) மாலை ஸ்ரீ

ரஜப் மாத தலைப் பிறை தென்பட்டால் உடனடியாக அறிவிக்கவும்.

1437 ரஜப் மாத தலைப் பிறையைத் தீர்மானிப்பதற்கான பிறைக் குழுவின் அமர்வு நாளை வெள்ளிக் கிழமை (08.04.2016) மாலை ஸ்ரீ

ஜமாதுல் ஆகிர் தலை பிறை தென்பட்டது. – பிறைக் குழு

ஜமாதுல் ஆகிர் தலை பிறை இன்று நாட்டின் பல பாகங்களிலும் தென்பட்டது. இன்று (10.03.2016) மஃரிப் முதல் ஜமாதுல் ஆகிர்

ஜமாதுல் ஆகிர் தலை பிறை தென்பட்டால் உடனடியாக அறிவிக்கவும்

ஜமாதுல் ஆகிர் (ஹி. 1437) மாத தலைப் பிறையைத் தீர்மானிப்பதற்கான பிறைக் குழுவின் அமர்வு நாளை (10.03.2016) மாலை ஸ்ரீ

பிறை அறிவிப்பு: ஜமாதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம். – 10.02.2016

ஜமாதுல் அவ்வல் தலைப் பிறை பார்க்க வேண்டிய நாளான நேற்று (செவ்வாய் கிழமை – மாலை) இலங்கையின் எப்பாகத்திலும் பிறை

ஜமாதுல் அவ்வல் தலை பிறை தென்பட்டால் உடனடியாக அறிவிக்கவும்.

ஜமாதுல் அவ்வல் மாத தலைப் பிறையைத் தீர்மானிப்பதற்கான பிறைக் குழுவின் அமர்வு இன்று (09.02.2016) மாலை ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத்

பிறை தென்பட வில்லை. ரபியுல் அவ்வல் 30ஆக பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

நாட்டின் எப்பகுதியிலும் பிறை தென்பட வில்லை. ரபியுல் அவ்வல் மாதம் 30ஆக பூர்த்தி செய்யப் படுகிறது. (நாளை மஃரிப் முதல்)

ரபியுல் அவ்வல் தலைப் பிறை தென்பட்டால் உடனடியாக அறிவிக்கவும்

ரபியுல் அவ்வல் மாத தலைப் பிறையைத் தீர்மானிப்பதற்கான பிறைக் குழுவின் அமர்வு எதிர்வரும் 12.12.2015 சனிக்கிழமை மாலை ஸ்ரீ லங்கா

ஷவ்வால் தலை பிறை தென்பட்டால் உடனடியாக அறிவிக்கவும்

புனித நோன்புப் பெருநாளை தீர்மானிப்பதற்காக ஷவ்வால் மாத தலைப் பிறையைத் தீர்மானிப்பதற்கான பிறைக் குழுவின் அமர்வு வெள்ளிக்கிழமை (17.07.2015) மாலை

பிறை தென்படவில்லை – ஷஃபான் 30 ஆக பூர்த்தி.

இன்று நாட்டின் எப்பகுதியிலும் பிறை தென்படாத காரணத்தினால் ஷஃபான் மாதம் 30 ஆக பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை