குர்ஆன் விரிவுரை

SLTJ திகன கிளையின் வயது வந்தவர்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் திகன கிளை சார்பாக நடைபெற்று வரும் வயது வந்த ஆண்களுக்கான அல்குர்ஆன் வகுப்பு கடந்த

சூனியத்தால் எவ்வித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்த முடியாது.

சூனியத்தின் மூலம் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும் என்று வாதிப்பவர்கள் இவ்வசனத்தை (2:102) தமக்குரிய மிகப்பெரிய ஆதாரமாக எடுத்துக் காட்டுகின்றனர். சூனியத்தால்