ஹஜ்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் குர்பான் வழிகாட்டல் – SLTJ KURBAN GUIDE

குர்பானி கொடுப்பதற்குறிய ஏற்பாடுகளை செய்யும் கிளைகள் கீழ்க்கானும் குர்பானி வழிகாட்டலை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அறிவிக்கப்படுகின்றது.
குர்பானி வழிகாட்டலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சட்ட திட்டங்களுக்கு

தாத்தா நான் இந்த வருஷமும் ஹஜ்ஜுக்குப் போகிறேன்.

(விளம்பரமாகும் ஹஜ் வணக்கம்” என்ற தலைப்பில் ஏகத்துவம் மாத இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆக்கத்தை காலத்தின் தேவை கருதி இங்கு வெளியிடுகின்றோம்).
ஹாஜிகள்

தூதர் வழியில் தூய ஹஜ்

 
ஹாஜிகள் மக்காவை நோக்கிப் பயணப்படுகின்ற ஹஜ் காலம். இதையொட்டி ஹாஜிகளுக்காக ஆங்காங்கே ஹஜ் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன. இந்தப் பயிற்சி