குர்ஆன் மாநாட்டை முன்னிட்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள்

குர்ஆன் மாநாட்டை விளம்பரப்படுத்தும் வீதியோர பிரச்சாரம்.

தென்னாப்பிரிக்க மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கிடையிலான t20 போட்டி இன்று (14.08.2018) மாளிகாவத்தை கெத்தாரம மைதானத்தில் நடைபெற்றது. போட்டியை முன்னிட்டு பல்லாயிரக்