ஆதரவற்ற பிள்ளைகளுக்கு உதவிகள்

வறிய மாணவர்களுக்கான இலவச அப்பியாசப் புத்தகங்கள் வழங்கள் – பாலமுனை கிளை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – பாலமுனைக் கிளை சார்பில் வறிய மாணவர்களுக்கான இலவச அப்பியாசப் புத்தகங்கள் ஒரு தொகை

SLTJ தல்கஸ்பிடி கிளையின் அநாதை பராமரிப்பு நிதி உதவி.

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் தல்கஸ்பிடிய கிளை தெல்கொல்லையைச் சேர்ந்த சகோதரி ஒருவரின் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு  அவர்களின் கல்விக்கான  நிதி உதவி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் (SLTJ) ஆதரவற்ற சிறுவர்களுக்கான உதவித் தொகை மற்றும் பெருநாள் ஆடைக்கான உதவித் தொகை வழங்கும் நிகழ்வு

12.08.2012 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் சார்பாக ஆதரவற்ற அநாதைப் பிள்ளைகளுக்கான உதவித் தொகையும், பெருநாள் ஆடைக்கான தொகையும்

பராமரிப்பற்ற அநாதைப் பிள்ளைகளுக்கான SLTJயின் மாதாந்த புலமை பரிசில் திட்டம் ஆரம்பம்.

ஏகத்துவப் பிரச்சாரத்தையும், சமுதாயப் பணிகளையும் ஒருங்கே முன்னெடுத்து வரும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் தனது சேவைகளை நாளுக்கு நாள்