இஸ்லாத்தில் இணைந்தோருக்கு உதவிகள்

இஸ்லாத்தை தழுவியவருக்கு வாழ்வாதார உதவி.

இஸ்லாத்தை தழுவியவர்களுக்கான மார்க்க நிகழ்சிகள் மற்றும் வாழ்வாதாரா உதவிகள் வழங்குவதற்காக ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட என்ற பிரிவின்

மீரிகமையைச் சேர்ந்த சகோதரர் SLTJ தலைமையகத்தில் வைத்து இஸ்லாத்தில் இணைந்தார்.

இலங்கை மீரிகமை என்ற பகுதியைச் சேர்ந்த அறுபது வயது நிறம்பிய சகோதரர் 28.07.2011 இன்று ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீ்த் ஜமாத்

SLTJ தலைமையகத்தில் பிலிப்பைன்ஸ் சகோதரிக்கு இஸ்லாமிய விளக்கம்.

இஸ்லாத்தை மாற்றார் மத்தியிலும் அதன் தூய வடிவில் எத்திவைத்து வரும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் வீரியமிக்க பிரச்சாரத்தினால் பல

இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டவர்களுக்கு உதவி வழங்குவதற்கான கணக்கெடுப்பு.

இறைவனின் மிகப் பெரும் கருணையின் காரணமாக ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தனது இஸ்லாமியப் பிரச்சாரப் பணியினை மிகவும்

SLTJ தலைமையகத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்ட சகோதரி

ஏகத்துவப் பிரச்சாரத்தை நாடு முழுவதும் தொய்வின்றித் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் மாற்று மத சகோதரர்களுக்கும்

இஸ்லாத்தில் இணைபவர்களுக்கான SLTJயின் புதிய பிரிவு ஆரம்பம்

இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தங்கள் வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக் கொள்ளும் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில் எத்தி வைப்பதற்காகவும்,