இஸ்லாத்தில் இணைந்தோருக்கு உதவிகள்

இஸ்லாத்தை தழுவியவருக்கு வாழ்வாதார உதவி.

financial aidஇஸ்லாத்தை தழுவியவர்களுக்கான மார்க்க நிகழ்சிகள் மற்றும் வாழ்வாதாரா உதவிகள் வழங்குவதற்காக ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட என்ற பிரிவின் மூலமாக கடந்த ஞாயிற்றுக் கிழமை இஸ்லாத்தை தழுவிய சகோதரர் ஒருவரின் குடும்பத்தினருக்கு வாழ்வாதார உதவி வழங்கப்பட்டது.

மீரிகமையைச் சேர்ந்த சகோதரர் SLTJ தலைமையகத்தில் வைத்து இஸ்லாத்தில் இணைந்தார்.

financial aidஇலங்கை மீரிகமை என்ற பகுதியைச் சேர்ந்த அறுபது வயது நிறம்பிய சகோதரர் 28.07.2011 இன்று ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீ்த் ஜமாத் தலைமையகத்தில் வைத்து தூய இஸ்லாத்தை தனது வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக் கொண்டார்.

தனது பெயரை சித்தீன் என்று வைத்துக் கொண்டுள்ளார்.

தூய இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில் எத்தி வைக்கும் பணியில் வீரியமாக செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் பணிகள் சிறக்க எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரிவானாக!

SLTJ தலைமையகத்தில் பிலிப்பைன்ஸ் சகோதரிக்கு இஸ்லாமிய விளக்கம்.

welcomஇஸ்லாத்தை மாற்றார் மத்தியிலும் அதன் தூய வடிவில் எத்திவைத்து வரும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் வீரியமிக்க பிரச்சாரத்தினால் பல சகோதரர்கள் இஸ்லாத்தின் பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது அனைவரும் அறிந்ததே!

அந்த வகையில் அண்மையில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரி ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைமையகத்திற்கு வந்து இஸ்லாத்தை தனது வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக் கொண்டமையும் குறிப்பிடத் தக்கது.

இதன் தொடராக பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டைச் செர்ந்த ஒரு சகோதரி அண்மையில் இஸ்லாத்தை தனது வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக் கொண்டார். Read More

இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டவர்களுக்கு உதவி வழங்குவதற்கான கணக்கெடுப்பு.

welcomஇறைவனின் மிகப் பெரும் கருணையின் காரணமாக ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தனது இஸ்லாமியப் பிரச்சாரப் பணியினை மிகவும் வீரியமாக செய்து வருவது அனைவரும் அறிந்ததே!

அந்த வகையில் இஸ்லாத்தில் இணைபவர்களுக்கான SLTJயின் தனிப் பிரிவு ஒன்றும் அன்மையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. Read More

SLTJ தலைமையகத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்ட சகோதரி

welcomஏகத்துவப் பிரச்சாரத்தை நாடு முழுவதும் தொய்வின்றித் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் மாற்று மத சகோதரர்களுக்கும் தூய இஸ்லாத்தை எத்தி வைக்கும் பணியை செய்து வருகிறது.

அந்த பணிக்காக தனியான ஒரு பிரிவையே ஜமாத் ஆரம்பித்திருப்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயம்.

அந்த அடிப்படையில் அன்மையில் ஜமாத்தின் தலைமையகம் வந்து தூய இஸ்லாத்தில் தனது வாழ்வை ஒரு சகோதரி இணைத்துக் கொண்டார்.

சகோதரர் கைசான் (தத்பீகி) அவர்கள் குறிப்பிட்ட சகோதரிக்கு இஸ்லாமிய விளக்கம் கொடுப்பதையும், அருகில் ஜமாத்தின் தேசிய தலைவர் சகோதரர் ரியால் அமர்ந்திருப்பதையும் காணலாம்.

இஸ்லாத்தில் இணைபவர்களுக்கான SLTJயின் புதிய பிரிவு ஆரம்பம்

welcomஇஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தங்கள் வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக் கொள்ளும் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில் எத்தி வைப்பதற்காகவும், அவர்களுக்கான வாழ்வாதார உதவிகள் மூலம் அவர்களின் எதிர்கால வாழ்வை வழப்படுத்தவும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் சார்பாக தனிப் பிரிவு ஒன்று ஆரம்பம் செய்யப்பட்டுள்ளது. Read More