கூட்டுக் குர்பாணி

குர்பானியின் சட்டங்கள் – கிளைகள் வெளியிட வேண்டிய துண்டுப் பிரசுரம்

குர்பானி தொடர்பான துண்டுப் பிரசுரம் வெளியிடும் போது, வெளியிடும் கிளை, பங்கின் விலை மற்றும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலை

SLTJ தலைமையத்தினால் கூட்டுக் குர்பானி – 2013

கடந்த வருடங்களைப் போல் இவ்வருடமும் ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தலைமையகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கூட்டுக் குர்பானி நிகழ்வில் 11 மாடுகள்