ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்

SLTJ உக்குவளை கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் உக்குவளை கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை காலை 6:40 மணியளவில் கிளையின் முற்றத்தில் நடாத்தப்பட்டது. இதில் ஏராளமான ஆண்கள், பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர் கலந்து கொண்டு நபிவழித் திடல் தொழுகையினை நடைமுறைப்படுத்தி இறைவனை பெருமைப்படுத்தினர்.   அல்ஹம்துலில்லாஹ். Read More

SLTJ இறக்குவானை கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இறக்குவானை கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை காலை 7:00 மணியளவில் கிளையின் முற்றத்தில் நடாத்தப்பட்டது. இதில் ஏராளமான ஆண்கள், பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர் கலந்து கொண்டு நபிவழித் திடல் தொழுகையினை நடைமுறைப்படுத்தி இறைவனை பெருமைப்படுத்தினர்.   அல்ஹம்துலில்லாஹ். Read More

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை காலை 7:00 மணியளவில்  மர்கஸ்க்கு அருகாமையில்  உள்ள திடலில் (ச. தொ. ச. க்கு எதிரில்) நடாத்தப்பட்டது. இதில் ஏராளமான ஆண்கள், பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர் கலந்து கொண்டு நபிவழித் திடல் தொழுகையினை நடைமுறைப்படுத்தி இறைவனை பெருமைப்படுத்தினர்.   அல்ஹம்துலில்லாஹ். Read More

SLTJ நிந்தவூர் கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நிந்தவூர் கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை காலை 6.30 மணியளவில்  மர்கஸ்க்கு அருகாமையில்  உள்ள பாடசாலை மைதானத்தில் நடாத்தப்பட்டது. இதில் ஏராளமான ஆண்கள், பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர் கலந்து கொண்டு நபிவழித் திடல் தொழுகையினை நடைமுறைப்படுத்தி இறைவனை பெருமைப்படுத்தினர்.   அல்ஹம்துலில்லாஹ். Read More

SLTJ ஹொரகொல்ல கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஹொரகொல்ல கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை காலை 6.30 மணியளவில்  மர்கஸ்க்கு அருகாமையில்  உள்ள திடலில் நடாத்தப்பட்டது. இதில் ஏராளமான ஆண்கள், பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர் கலந்து கொண்டு நபிவழித் திடல் தொழுகையினை நடைமுறைப்படுத்தி இறைவனை பெருமைப்படுத்தினர்.   அல்ஹம்துலில்லாஹ். Read More

SLTJ நற்பிட்டிமுனை கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நற்பிட்டிமுனை கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை காலை 6.30 மணியளவில்  சி.பி றபீக் அரிசி ஆலைக்கு அருகாமையில்  உள்ள திடலில் நடாத்தப்பட்டது. இதில் ஏராளமான ஆண்கள், பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர் கலந்து கொண்டு நபிவழித் திடல் தொழுகையினை நடைமுறைப்படுத்தி இறைவனை பெருமைப்படுத்தினர்.   அல்ஹம்துலில்லாஹ்

 

Read More

SLTJ நேகம கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நேகம கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை வழமை போன்று இன்று காலை 06.30 மணியளவில் நேகம முஸ்லீம் மகா வித்தியாலய மைதானத்தில் சட்டபூர்வமாக இடம்பெற்றது.

இத் தொழுகை  ஆண்கள், பெண்கள் என இரு பாலாருக்கும் ஒரே நேரத்தில்  நடத்தப்பட்டு, அதன் பின்னர் குத்பா பிரசங்கமும் இடம்பெற்றது. மேலும்  250க்கு மேற்பட்ட ஆண்கள், பெண்கள் என இரு பாலாரும் ஈதுல் அழ்ஹா ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தொழுகையில் கலந்து கொண்டனர்.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

Read More

SLTJ கல்குடா கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்குடா கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை வைத்தியர் அஜ்வத் அவருக்குச் சொந்தமான வளாகத்தில் நடாத்தப்பட்டது. இதில் ஏராளமான ஆண்கள், பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர் கலந்து கொண்டு நபிவழித் திடல் தொழுகையினை நடைமுறைப்படுத்தி இறைவனை பெருமைப்படுத்தினர்.   அல்ஹம்துலில்லாஹ்

Read More

SLTJ மடவலை கிளை நடத்திய முதலாவது மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் 27.08.2017

SLTJ மடவலை கிளை நடத்திய முதலாவது மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் 27.08.2017 (ஞாயிற்றுக் கிழமை) அன்று மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. – அல்ஹம்து லில்லாஹ்

சகோ. சில்மி ரஷீதி அவர்கள் உழ்ஹிய்யாவின் சட்டங்கள் என்ற தலைப்பிலும் சகோ. ஹிஷாம் MISc அவர்கள் நாங்கள் சொல்வது என்ன? என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினார்கள். Read More

SLTJ அக்குரணை கிளை நடத்திய மார்க்க விளக்க உள்ளரங்க நிகழ்ச்சி 25.08.2017

SLTJ அக்குரணை கிளை நடத்திய மார்க்க விளக்க உள்ளரங்க நிகழ்ச்சி 25.08.2017 அன்று மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. – அல்ஹம்து லில்லாஹ்.

கொள்கை உறுதி தொடர்பில் சகோ. கபீர் DISc அவர்களும், சூனியக் காரன் வெற்றிபெற மாட்டான் என்ற தலைப்பில் சகோ. அப்துர் ராசிக் B.Com அவர்களும் உரையாற்றினார்கள். Read More

SLTJ கல்குடா கிளையினால் பெண்களுக்கான விசேட பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்குடா கிளையினால் பெண்களுக்கான விசேட  பயான் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை (18.08.2017) அன்று அஸர் தொழுகையின் பின்   SLTJ செம்மணோடை பழைய மர்க்கஸில் இடம்பெற்றது. இதில் சகோதரர் புஹாரி (ஸஹ்வி) “இஸ்லாமும் இன்றைய முஸ்லிம்களும்” எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்.அல்ஹம்துலில்லாஹ். Read More

SLTJ அக்கறைப்பற்றுக் கிளையில் வாராந்தபெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அக்கறைப்பற்றுக் கிளையினால் நடாத்தப்பட்டு வருகின்ற பெண்களுக்கான வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி 13/08/2017 அன்று  தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அக்கரைப்பற்றுக் கிளையை சேர்ந்த  சகோதரர் சுலைமான் பாறூக்கின் வீட்டில் சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை:  சகோ. சிபாஸ்

தலைப்பு: “மண்ணறையில் மனிதனின் நிலை ” Read More

SLTJ கல்லேல்ல கிளையினால் சிறுவர்களுக்கான இலவச குர்ஆன் மதரசா ஆரம்பம்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்  கல்லேல்ல கிளையினால் சிறுவர்களுக்கான இலவச குர்ஆன் மதரசா ஆரம்பிக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கான இலவச குர்ஆன் மற்றும் பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு 2017-08-07 அன்று சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது, அல்ஹம்துலில்லாஹ். Read More

SLTJ மாளிகவத்தை கிளை நடாத்திய வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகவத்தை கிளை நடாத்திய வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 05.08.2017 சனிக்கிழமை 4.00 மணிக்கு  “குழந்தை செல்வம் அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை” என்ற தலைப்பில் மாளிகவத்தை கிளையில் நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. முஃபாரிஸ் (ரஷீதி)

Read More

SLTJ அக்கறைப்பற்று கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அக்கறைப்பற்றுக்கிளையினால் நடாத்தப்படுகின்ற வாராந்தப்பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 30/07/2017 ஞாயிற்றுக் கிழமை  றியாப் பிரஸுக்கு அருகாமையில் உள்ள சகோ. உவைசின் ஹனீபா அவர்களின்  மகன் வீட்டில் சிறப்பாக நடைபெற்றது அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: ஏகத்துவ பிரச்சாரகர் சகோ. பைசல்

தலைப்பு: “மக்காவில் காபிர்களை அல்லாஹ்அடையாலம் காட்டிய விதம்” Read More