இனிய மார்க்கம்

SLTJ வரகாமுற கிளை நடத்தும் மாற்று மத நண்பர்களுக்கான இஸ்லாம் பற்றிய பகிரங்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி – 30.10.2016

SLTJ வரகாமுற கிளை நடத்தும் மாற்று மத நண்பர்களுக்கான இஸ்லாம் பற்றிய பகிரங்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி – 30.10.2016

சிங்கள மொழியில் SLTJ வரகாமுற கிளை நடத்தும் – இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் – 30.10.2016

சிங்கள  மொழியில் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – வரகாமுறை கிளை நடத்தும் மாற்று மத நண்பர்களுக்கான இஸ்லாம் பற்றிய

சிறப்பாக நடைபெற்ற காத்தான்குடி இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – காத்தான்குடி கிளை நடத்திய இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் – மாற்று மத

SLTJ கொழும்பு மாவட்டம் நடத்திய மாற்று மத நண்பர்களுக்கான இஸ்லாம் பற்றிய கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி – 27.03.2016

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – கொழும்பு மாவட்டம் சார்பில் மாற்று மத நண்பர்களுக்கான இஸ்லாம் பற்றிய பகிரங்க கேள்வி

இன நல்லுறவுக்கு எடுத்துக்காட்டாய் அமைந்த எதுங்கஹகொடுவ இனிய மார்க்கம் – சிங்களம்.

ஶ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் – எதுங்கஹகொடுவ கிளை நடத்திய சிங்கள மொழி மூலமான இஸ்லாம் பற்றிய மாற்று மத

SLTJ நேகம கிளை சார்பாக சிறப்பாய் நடைபெற்ற இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்கம் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் நேகம கிளை நடத்திய மாற்று மத நண்பர்களின் இஸ்லாம் பற்றிய சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் இனிய

மாற்று மத நண்பர்களை நெகிழ வைத்த இஸ்லாம் பற்றிய கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி – தமிழ்.

மாற்று மத நண்பர்களுக்கும் இஸ்லாத்தின் தூய செய்தியை எத்தி வைக்கும் விதமாக நாடு முழுவதும் இஸ்லாம் பற்றிய பகிரங்க கேள்வி

மாற்று மத நண்பர்களை நெகிழ வைத்த – ‘திகன” இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி.

நேற்று SLTJ திகன கிளையினால் நடத்தப்பட்ட மாற்று மத நண்பர்களுக்கு இஸ்லாம் பற்றி தெளிவூட்டும் இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்

SLTJ கல்பிட்டி கிளை நடத்திய இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் கல்பிட்டி கிளை நடத்திய மாற்று மத நண்பர்களின் இஸ்லாம் பற்றிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் “இஸ்லாம்

மதகுருவை மனம் நெகிழச் செய்த இஸ்லாம் பற்றிய நேரடி கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி – மருதமுனை இனிய மார்க்கம்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஏற்பாடு செய்திருந்த மத நல்லிணக்கம் வளர்க்கும் “இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்” என்ற தொனிப்

சிங்கள மொழியில் இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் ஓர் வரலாற்று மைல் கல்

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிங்கள மொழியிலான இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி நேற்று 21-04-2013 அழகாக நடந்து முடிந்தது.