பெண்கள் நிகழ்ச்சிகள்

SLTJ ம‌க்கொன‌ & சீன‌ன் கோட்டை கிளை ந‌டாத்திய‌ பெண்கள் பயான் வகுப்பு..

மக்கொன‌ & சீன‌ன் கோட்டை கிளை ந‌டாத்திய‌ பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி (25/0218) அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது அல்ஹம்துலில்லாஹ். Read More

SLTJ கல்குடா கிளையினால் பெண்களுக்கான விசேட பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்குடா கிளையினால் பெண்களுக்கான விசேட  பயான் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை (18.08.2017) அன்று அஸர் தொழுகையின் பின்   SLTJ செம்மணோடை பழைய மர்க்கஸில் இடம்பெற்றது. இதில் சகோதரர் புஹாரி (ஸஹ்வி) “இஸ்லாமும் இன்றைய முஸ்லிம்களும்” எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்.அல்ஹம்துலில்லாஹ். Read More

SLTJ அக்கறைப்பற்றுக் கிளையில் வாராந்தபெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அக்கறைப்பற்றுக் கிளையினால் நடாத்தப்பட்டு வருகின்ற பெண்களுக்கான வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி 13/08/2017 அன்று  தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அக்கரைப்பற்றுக் கிளையை சேர்ந்த  சகோதரர் சுலைமான் பாறூக்கின் வீட்டில் சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை:  சகோ. சிபாஸ்

தலைப்பு: “மண்ணறையில் மனிதனின் நிலை ” Read More

SLTJ மாளிகவத்தை கிளை நடாத்திய வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகவத்தை கிளை நடாத்திய வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 05.08.2017 சனிக்கிழமை 4.00 மணிக்கு  “குழந்தை செல்வம் அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை” என்ற தலைப்பில் மாளிகவத்தை கிளையில் நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. முஃபாரிஸ் (ரஷீதி)

Read More

SLTJ கொம்பெணித் தெரு கிளையின் வாராந்த பெண்களுக்கான பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கொம்பெணித் தெரு கிளையின் வாராந்த பெண்களுக்கான பயான் (25/03/2017- சனிக்கிழமை) அன்று சகோதரர் ஸுல்பிகார் அவர்களின் வீட்டில்  நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோதரி. சப்னா கலீல்

SLTJ மாவனல்லை கிளையின் பெண்களுக்கான மார்க்கச் சொற்பொழிவு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாவனல்லை கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கான மார்க்கச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 2017.03.25ம் திகதியன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ். இதில் ஜமாத்தின் பிரச்சாரகர் சகோ. ரிஷாப் (M.I.Sc) அவர்கள் சுய பரிசோதனை என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த பிக்ஹு வகுப்பு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த பிக்ஹு வகுப்பு  25 03 2017 அன்று சனிக்கிழமை அஸர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் Dip.in.I.Sc

தலைப்பு:”கடமையான குலிப்பு”

SLTJ கல்குடா கிளையில் பெண்களுக்கான அகீதா வகுப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்குடா கிளையின் ஏற்பாட்டில் பெண்களுக்கான அகீதா வகுப்பு 12.03.2017ம் திகதி பி.ப 5.15 மணியளவில் மர்க்கஸ் வளாகத்தில் சிறப்பாக  நடத்தப்பட்டது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ.புஹாரி(ஸஹ்வி)

SLTJ கல்குடா கிளையில் பெண்களுக்கான தஜ்வீத் வகுப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்குடா கிளையின் ஏற்பாட்டில் பெண்களுக்கான தஜ்வீத் வகுப்பு 12.03.2017ம் திகதி மர்க்கஸ் வளாகத்தில்  பி.ப.4.30 மணியளவில் சகோ.புஹாரி(ஸஹ்வி) அவரினால் நடத்தப்பட்டது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்

SLTJ கல்பிட்டி கிளையில் ஆண்களுக்கான தொடர் பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் ஆண்களுக்கான தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி 13 03 2017ம் திகதி சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் (Dip.in.I.Sc)

தலைப்பு: தஹிய்யதுல் மஷ்ஜித்

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த அகீதா வகுப்பு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த அகீதா வகுப்பு 3வது வாரமாக 11.03.2017 அன்று சனிக்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ரிஷாத் (C.I.Sc)

தலைப்பு: “மலக்குமார்கலின் பண்புகள் Read More

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் 7வது வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் வாராந்த வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 7வது வாரமாக 10.03.2017ம் திகதி அஸர் தொழுகையை தொடர்ந்து வன்னிமுந்தல் கல்பிட்டியில் நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் (Dip.in.I.Sc)

SLTJ தர்காநகர் கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தர்காநகர் கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 12.03.17ம் திகதி சகோதரர் சகூர் அவர்களின் வீட்டில் சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்

உரை: சகோ. சாஜித்

தலைப்பு: கொள்கை விளக்கம்.

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் ஒரு நாள் பெண்கள் தர்பியா நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளை ஏற்பாடு செய்த ஒரு நாள் பெண்கள் தர்பியா நிகழ்ச்சி சகோ.  சில்மி (ரஷீதி)  மற்றும் ஸப்வான் (Dip.I.Sc) அவர்களின் தலைமையில் 25 /02/ 2017 அன்று  காலை 9:30  மணி முதல் மாலை 5:30  மணிவரை சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ். Read More

SLTJ எதுன்கஹகொடுவ கிளையின் பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் –  எதுன்கஹகொடுவ கிளையின் பெண்கள்  பயான் நிகழ்ச்சி 2017.02.17  அன்று அசர்த்தொழுகையைத் தொடர்ந்து நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்

உரை:- சகோதரர் சஜீத் C.I.Sc
தலைப்பு: – பெண்களுக்கு இஸ்லாம் வழங்கிய கண்ணியம்