பெண்கள் நிகழ்ச்சிகள்

SLTJ ம‌க்கொன‌ & சீன‌ன் கோட்டை கிளை ந‌டாத்திய‌ பெண்கள் பயான் வகுப்பு..

மக்கொன‌ & சீன‌ன் கோட்டை கிளை ந‌டாத்திய‌ பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி (25/0218) அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

SLTJ கல்குடா கிளையினால் பெண்களுக்கான விசேட பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்குடா கிளையினால் பெண்களுக்கான விசேட  பயான் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை (18.08.2017) அன்று அஸர் தொழுகையின்

SLTJ அக்கறைப்பற்றுக் கிளையில் வாராந்தபெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அக்கறைப்பற்றுக் கிளையினால் நடாத்தப்பட்டு வருகின்ற பெண்களுக்கான வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி 13/08/2017 அன்று  தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

SLTJ மாளிகவத்தை கிளை நடாத்திய வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகவத்தை கிளை நடாத்திய வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 05.08.2017 சனிக்கிழமை 4.00 மணிக்கு 

SLTJ கொம்பெணித் தெரு கிளையின் வாராந்த பெண்களுக்கான பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கொம்பெணித் தெரு கிளையின் வாராந்த பெண்களுக்கான பயான் (25/03/2017- சனிக்கிழமை) அன்று சகோதரர் ஸுல்பிகார் அவர்களின்

SLTJ மாவனல்லை கிளையின் பெண்களுக்கான மார்க்கச் சொற்பொழிவு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாவனல்லை கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கான மார்க்கச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 2017.03.25ம் திகதியன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த பிக்ஹு வகுப்பு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த பிக்ஹு வகுப்பு  25 03 2017 அன்று சனிக்கிழமை அஸர்

SLTJ கல்குடா கிளையில் பெண்களுக்கான அகீதா வகுப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்குடா கிளையின் ஏற்பாட்டில் பெண்களுக்கான அகீதா வகுப்பு 12.03.2017ம் திகதி பி.ப 5.15 மணியளவில்

SLTJ கல்குடா கிளையில் பெண்களுக்கான தஜ்வீத் வகுப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்குடா கிளையின் ஏற்பாட்டில் பெண்களுக்கான தஜ்வீத் வகுப்பு 12.03.2017ம் திகதி மர்க்கஸ் வளாகத்தில்  பி.ப.4.30

SLTJ கல்பிட்டி கிளையில் ஆண்களுக்கான தொடர் பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் ஆண்களுக்கான தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி 13 03 2017ம் திகதி சிறப்பாக நடைபெற்றது,

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த அகீதா வகுப்பு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த அகீதா வகுப்பு 3வது வாரமாக 11.03.2017 அன்று சனிக்கிழமை சிறப்பாக

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் 7வது வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் வாராந்த வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 7வது வாரமாக 10.03.2017ம் திகதி

SLTJ தர்காநகர் கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தர்காநகர் கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 12.03.17ம் திகதி சகோதரர் சகூர் அவர்களின் வீட்டில்

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் ஒரு நாள் பெண்கள் தர்பியா நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளை ஏற்பாடு செய்த ஒரு நாள் பெண்கள் தர்பியா நிகழ்ச்சி சகோ.  சில்மி (ரஷீதி)

SLTJ எதுன்கஹகொடுவ கிளையின் பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் –  எதுன்கஹகொடுவ கிளையின் பெண்கள்  பயான் நிகழ்ச்சி 2017.02.17  அன்று அசர்த்தொழுகையைத் தொடர்ந்து நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்
உரை:-