வரதட்சனை ஒழிப்பு கூட்டங்கள்

SLTJ சம்மாந்துறை கிளை காரியாலயத்தில் சீதனத்தை மீளக்கையளிக்கும் நிகழ்வு.

SLTJ சம்மாந்துறைக் கிளை உறுப்பினர் சகோதரர் A.அமீன் இர்ஷாத் (ஆசிரியர்) அவர்கள் தனது திருமணத்தின் போது சீதனமாக வாங்கிய 3 1/2 பேச்சஸ் காணிக்கு பகரமாக 10 பேச்சஸ் காணியை கடந்த (2013.07.05) அன்று ஜும்மா  தொழுகையின் பின் SLTJ சம்மாந்துறை கிளை காரியாலயத்தில் வைத்து தனது மாமனாரிடம் கையளித்தார்.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்! Read More