வாராந்திர பயான்கள்

SLTJ மாளிகவத்தை கிளை நடாத்திய வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகவத்தை கிளை நடாத்திய வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 05.08.2017 சனிக்கிழமை 4.00 மணிக்கு 

SLTJ அக்கறைப்பற்று கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அக்கறைப்பற்றுக்கிளையினால் நடாத்தப்படுகின்ற வாராந்தப்பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 30/07/2017 ஞாயிற்றுக் கிழமை  றியாப் பிரஸுக்கு அருகாமையில் உள்ள

SLTJ கல்பிட்டி கிளையில் பெண்களுக்கான வாராந்த அகீதா வகுப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளை ஏற்பாடு செய்த பெண்களுக்கான வாராந்த அகீதா வகுப்பு 29/07/2017 அன்று மர்கஸ்

SLTJ சிலாபம் கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சிலாபம் கிளையினால் 29/04/2017 சனிக்கிழமை அன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய பெண்கள் பயான்!

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்(SLTJ) மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 22/4/2017 அன்று பிற்பகல் 04.30 மணி

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் 8வது தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் 8வது தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி 28/03/2017ம் திகதி சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.
உரை: சகோ.

SLTJ கொம்பெணித் தெரு கிளையின் வாராந்த பெண்களுக்கான பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கொம்பெணித் தெரு கிளையின் வாராந்த பெண்களுக்கான பயான் (25/03/2017- சனிக்கிழமை) அன்று சகோதரர் ஸுல்பிகார் அவர்களின்

SLTJ மக்கொன செய்னாபோட் கிளை நடத்திய வாராந்த மார்க விளக்க வகுப்பு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மக்கொன செய்னாபோட் கிளை நடத்திய வாராந்த மார்க விளக்க வகுப்பு 25.03.2017 அன்று மஃரிபுக்குப் பிரகு

SLTJ மக்கொன செய்னாபோட் கிளை நடத்திய வாராந்த தப்ஸீர் விளக்க வகுப்பு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மக்கொன செய்னாபோட் கிளை நடத்திய வாராந்த தப்ஸீர் விளக்க வகுப்பு 22.03.2017 அன்று மஃரிபுக்குப் பிரகு

SLTJ மக்கொன செய்னாபோட் கிளை நடத்திய வாராந்த மார்க விளக்க வகுப்பு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மக்கொன செய்னாபோட் கிளை நடத்திய வாராந்த மார்க விளக்க வகுப்பு 21.03.2017 அன்று மஃரிபுக்குப் பிரகு

SLTJ மாவனல்லை கிளையின் பெண்களுக்கான மார்க்கச் சொற்பொழிவு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாவனல்லை கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கான மார்க்கச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 2017.03.25ம் திகதியன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த பிக்ஹு வகுப்பு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த பிக்ஹு வகுப்பு  25 03 2017 அன்று சனிக்கிழமை அஸர்

SLTJ நாவலபிட்டிய கிளை ஏற்பாடு செய்த மார்க்கச் சொற்பொழிவு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நாவலபிட்டிய கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மார்க்கச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி கிளை மர்கஸில் சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் 6வது வார தொடர் பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் ஆறாவது வாராந்த  தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி 24 03 2017ம் திகதி சிறப்பாக

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் 8வது வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் வாராந்த வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 8வது வாரமாக 24 03