எலபடகமயில்

SLTJ எலபடகம கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் எலபடகம கிளை சார்பாக வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ஜமாத்தின் பேச்சாளர் சகோ.

SLTJ எலபடகம கிளையின் நிர்வாகிகளுக்கான தர்பிய்யா நிகழ்வு.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் எலபடகம கிளை நிர்வாகிகளுக்கான நிர்வாக தர்பிய்யா கடந்த 27.11.2014 அன்று எலபடகமயில் நடைபெற்றது. புத்தளம்,

SLTJ சார்பாக எலபடகமயில் ஜமாத் அறிமுக நிகழ்ச்சி.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் அறிமுக நிகழ்ச்சி எலபடகமயில் நடைபெற்றது. இதில் ஜமாத்தின் துணை தலைவர் சகோ. பர்சான் மற்றும்