எஹலியகொட

எஹலியகொடையில் SLTJ யின் புதிய கிளை ஆரம்பம்.

நாடு முழுவதும் ஏகத்துவப் பிரச்சாரத்தையும், சமுதாய சேவைகளையும் ஒரு சேர முன்னெடுத்து வரும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தினால் எஹலியகொட பகுதியில் புதிய கிளை ஆரம்பிக்கப்பட்டது – அல்ஹம்து லில்லாஹ்.
ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் எஹலியகொட கிளையின் பொறுப்பாளர்களாக கீழ்காணும் சகோதரர்கள் செயல்படுவாரக்ள்.
A.G.M.FAROOK -0770532021
A.S.M.AWNAWN-0773779339