எஹலியகொட

எஹலியகொடையில் SLTJ யின் புதிய கிளை ஆரம்பம்.

நாடு முழுவதும் ஏகத்துவப் பிரச்சாரத்தையும், சமுதாய சேவைகளையும் ஒரு சேர முன்னெடுத்து வரும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தினால் எஹலியகொட