கஹடோவிட

SLTJ கஹடோவிட கிளை நடத்திய மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் – 30.01.2016

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – கஹடோவிட கிளை நடத்திய மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் கடந்த 30.01.2016 அன்று நடைபெற்றது.

SLTJ கஹடோவிட கிளை நடத்தும் மாபெரும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் – 30.01.2016

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – கஹடோவிட கிளை நடத்தும் மாபெரும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம்  – 30.01.2016