சவலகடை

எதிர்ப்பை தாண்டி SLTJ சவலக்கடை கிளையினால் இன்று நடத்தப்பட்ட தெருமுனைப் பிரச்சாரம்.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் சவலக்கடை கிளை சார்பாக இன்று (07.08.2015) மாலை தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. – அல்ஹம்து

SLTJ சவலக்கடை கிளை சார்பாக தெருமுனைப் பிரச்சாரம்.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் சவலக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 21.11.2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் ஜமாத்தின்

அசத்தியத்திற்கு சாவு மணி அடிக்கப்பட்டு சத்தியம் நிலை நாட்டப்பட்ட “சவலக்கடை ஏகத்துவப் பிரச்சாரம்”

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் சவலக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 07.02.2014 அன்று பகிரங்க பொதுக் கூட்ட நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

எதிரிகளின் சூழ்ச்சிக்கு சாவு மணி அடிக்கப்பட்டு, சவலக் கடையில் SLTJ யின் சத்தியப் பிரச்சாரம்.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் சவலக் கடை (சம்மாந்துரை 5ம் கொலனி) கிளையில் நேற்று அஸர் தொழுகையுடன் இஸ்லாமிய கொள்கை