ஜின்னா நகர்

திருகோணமலை மாவட்ட SSP க்கு சிங்கள குர்ஆன் அன்பளிப்பு – SLTJ ஜின்னா நகர் கிளை

திருகோணமலை மாவட்ட SSP ஜகத் சந்திரசேகர அவர்களுக்கு SLTJ திருகோணமலை மாவட்டம், ஜின்னா நகர் கிளை சார்பில் இன்று –