தம்பதெனிய

தம்பதெனியவில் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் புதிய கிளை அமைப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் புதிய கிளை தம்பதெனிய பகுதியில் கடந்த 04.11.2016 அன்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. ஜமாஅத்தின் தலைமை