தல்கஸ்பிடிய

SLTJ தல்கஸ்பிட்டிய கிளை நடத்திய இரத்ததான முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது – படங்கள்

SLTJ  தல்கஸ்பிடிய கிளையினால் 23/10/2016 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இரத்ததான முகாமில் 80 பேர் கலந்துகொண்டு 63 பேர்

SLTJ தல்கஸ்பிட்டிய கிளை நடத்தும் மாபெரும் இரத்ததான முகாம் – 23.10.2016

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – தல்கஸ்பிட்டிய கிளை நடத்தும் மாபெரும் இரத்ததான முகாம் – 23.10.2016

SLTJ தல்கஸ்பிட்டிய கிளையின் வாராந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

தல்கஸ்பிடிய கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம் 30/09/2016 அன்று வெள்ளிக்கிழமை 4:30 மணி முதல் “பாலியல்லபிடிய” என்ற பகுதியில்

SLTJ தல்கஸ்பிட்டிய கிளையின் வாராந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

தல்கஸ்பிடிய கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம் 24/09/2016 அன்று  சனிக்கிழமை மஃரிப் தொழுகையைத் தொடர்ந்து பிடியவத்தை என்ற பகுதியில் நடைப்பெற்றது.
இதில் சகோ.

SLTJ தல்கஸ்பிட்டிய கிளையின் வாராந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

SLTJ தல்கஸ்பிடிய கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம் 23/09/2016 அன்று வெள்ளிக் கிழமை அஸர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து ”கொலனிய”

SLTJ தல்கஸ்பிட்டிய கிளையின் வாராந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

SLTJ தல்கஸ்பிடிய கிளை ஏற்பாடு செய்திருந்த தெருமுனை பிரசாரம் 28/08/2016 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மஃரிப் தொழுகையைத் தொடர்ந்து பள்ளிக்கல் என்ற

SLTJ தல்கஸ்பிட்டிய கிளையின் வாராந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

தல்கஸ்பிடிய கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம் 21/08/2016 அன்று ஞாயிற்றுக் கிழமை அஸர் தொழுகையின் பின் பொல்வத்தை என்ற

SLTJ தல்கஸ்பிட்டிய கிளையின் வாராந்த தெருமுனை பிரச்சாரம்

தல்கஸ்பிடிய கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தெருமுனைப் பிரசாரம் 14/08/2016 அன்று ஞாயிற்றுக் கிழமை தல்கஸ்பிடிய, கொலனிய என்ற பகுதியில் மஃரிப்