தெலும்புகஹவத்தை

SLTJ தெலும்புகஹவத்தை கிளை நடத்தும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் – 13.03.2016

இடம் :

 

தெல்கஹகொட வீதி – SLTJ தெலும்புகஹவத்தை கிளைக்கு அருகில்

 

தலைப்புகளும், பேச்சாளர்களும்.

நாங்கள் சொல்வது என்ன? நீங்கள் கேட்ப்பது என்ன?

 

சகோ.

SLTJ தெலும்புகஹவத்தை கிளை சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் தெலும்புகஹவத்தை கிளையின் 20/02/2015 வெள்ளிக்கழமை மஃரிப் தொழுகையை தொடர்ந்து வராந்த பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

SLTJ தெழும்புகஹவத்தை கிளையின் வாராந்த ப்ரொஜக்டர் பயான்.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் தெலும்புகஹவத்தை கிளையின் வாராந்த ப்ரொஜக்டர் பயான் நிகழ்ச்சி கடந்த 30.01.2015 அன்று நடைபெற்றது.

SLTJ தெலும்புகஹவத்தை கிளையின் பெருநாள் தொழுகை

SLTJ தெலும்புகஹவத்தை கிளையினால் நபி வழியில் நோன்புப் பெருநாள் திடல் தொழுகை மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!

SLTJ தெலும்புகஹவத்தை கிளை சார்பாக ப்ரொஜக்டர் பயான் நிகழ்ச்சி.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் தெலும்புகஹவத்தை கிளை சார்பாக கடந்த 23.05.2014 அன்று ப்ரொஜக்டர் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில்