நற்பிட்டிமுனை

SLTJ நற்பிட்டிமுனை கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நற்பிட்டிமுனை கிளை ஏற்பாட்டில் நபி வழியில் பெருநாள் திடல் தொழுகை காலை 6.30 மணியளவில்

SLTJ நற்பிட்டிமுனை கிளை ஏற்பாடு செய்திருந்த மெகாபோன் பிரச்சாரம்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நற்பிட்டிமுனை கிளை ஏற்பாடு செய்திருந்த மெகாபோன் பிரச்சாரம் 24.03.2017 அன்று அஸர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து ஆரம்பமானது.

நட்பிட்டிமுனை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

நற்பிட்டிமுனை தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் வாரந்த ஆண்களுக்கான  பயான் நிகழ்ச்சி 2016.10.18 திகதி இஷா தொழுகையின் பின்னர் சகோ. எம்.எச்.எம்.மிர்ஸாத் நரகத்தினை

SLTJ நற்பிட்டிமுனை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

நற்பிட்டிமுனை தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் வாரந்த ஆண்களுக்கான  பயான் நிகழ்ச்சி 2016.10.11 திகதி இஷா தொழுகையின் பின்னர் சகோ.எம்.எச்.எம்.மிர்ஸாத் அவர்கள் நரகத்திற்கு

SLTJ நற்பிட்டிமுனை கிளையின் வாராந்த ப்ரொஜக்டர் பயான் நிகழ்ச்சி

ஶ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் நற்பிட்டிமுனை கிளையில் நடைபெற்ற திரை பயான் நிகழ்வு 2016.10.01 அன்று இஷா தொழுகையின் நடைபெற்றது

SLTJ நற்பிட்டிமுனை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

நற்பிட்டிமுனை ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத்  ஜமாத்தின் வாரந்த ஆண்களுக்கான  பயான் நிகழ்ச்சி 2016.10.05 திகதி இஷா தொழுகையின் பின்னர் சகோ.எம்.எச்.எம்.மிர்ஸாத்

SLTJ நற்பிட்டி முனை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

நற்பிட்டிமுனை ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் வாரந்த ஆண்களுக்கான  பயான் நிகழ்ச்சி 2016.09.25 திகதி இஷா தொழுகையின் பின்னர் சகோ.ஐ.ஜெஸான்

SLTJ நற்பிட்டிமுனை கிளையின் வாராந்த திரை பயான்

SLTJ  நற்பிட்டிமுனை கிளை சார்பாக திரை   பயான் நிகழ்ச்சி மூலமான நிகழ்ச்சி 2016.09.24ம் திகதி இஷா தொழுகையைத் தொடர்ந்து நற்பிட்டிமுனை கிளையில் சகோதரர் அப்துல் றாஸீக் அவர்களின்

SLTJ நற்பிட்டிமுனை கிளையின் TV பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ  நற்பிட்டிமுனை கிளை சார்பாக TV   பயான் நிகழ்ச்சி மூலமான நிகழ்ச்சி 2016.08.13ம் திகதி இஷா தொழுகையைத் தொடர்ந்து நற்பிட்டிமுனை கிளையில் சகோதரர் அல்தாபீ அவர்களின் இறையச்சம் என்ற

SLTJ நற்பிட்டி முனை கிளையின் வாராந்த TV பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ  நற்பிட்டிமுனை கிளை சார்பாக TV   பயான் நிகழ்ச்சி மூலமான நிகழ்ச்சி 2016.04.23ஆம் திகதி இஷா தொழுகையைத் தொடர்ந்து நற்பிட்டிமுனை கிளையில் சகோதரர் M.F.M. றஸ்மீன் அவர்களின் பயான் ஒளிபரப்புச்

SLTJ நற்பிட்டிமுனை கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் – நற்பிட்டிமுனை வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 2015.12.18 திகதி அஸர் தொழுகையின் பின்னர்

SLTJ நற்பிட்டி முனை கிளையின் வாராந்த ப்ரொஜக்டர் பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ  நற்பிட்டிமுனை கிளை சார்பாக புரஜக்டெர் மூலமான நிகழ்ச்சி 2015.12.13 ஆம் திகதி இஷா தொழுகையைத் தொடர்ந்து நற்பிட்டிமுனை கிளையில் சகோதரர் அல்தாபீ  அவர்களின் பயான் ஒளிபரப்புச் செய்யப்பட்டது. பல சகோதரர்கள் கலந்து

SLTJ நற்பிட்டிமுனை கிளை நடத்திய பெண்களுக்கான பயான் நிகழ்ச்சி.

நற்பிட்டிமுனை ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் பெண்களுக்கான பயான் நிகழ்ச்சி “ஜனாஸா விளக்கப் பயிற்சி நிகழ்ச்சி” 2015.11.20திகதி சகோ. நுஹா