பதுலை

சிறப்பாக நடைபெற்ற SLTJ பதுலை கிளையின் இரத்த தான முகாம் நிகழ்வு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – பதுலை கிளை நடத்திய இரத்த தான முகாம் 16.09.2016 அன்று பதுலை விகார