பள்ளிவாசல் துறை

SLTJ பள்ளிவாசல் துறை கிளை நடத்தும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் -29.10.2016

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – பள்ளிவாசல் துறை கிளை நடத்தும் மாபெரும் மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் 29.10.2016

ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு விளக்க தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – SLTJ பள்ளிவாசல்துறை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – புத்தளம் மாவட்டம் நடத்தும் மாபெரும் ஷிர்க் ஒழிப்பு மாவட்ட மாநாடு பற்றிய விளிப்புணர்வு

SLTJ பள்ளிவாசல்துறை கிளை நடத்திய மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – பள்ளிவாசல்துறை கிளை நடத்திய மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் கடந்த 14.02.2016 அன்று

SLTJ பள்ளிவாசல் துறை கிளை சார்பாக குர்ஆன் விளக்க வகுப்பு

13.02.14 அன்று sltj பள்ளிவாசல் துரை கிளையில் நடைபெற்ற பயான் நிகழ்ச்சியில் ஜமாஅத்தின் பிரச்சாரகர் ரஸான் DIsc அவர்கள் இஸ்லாத்தின்