பூனொச்சி முனை

SLTJ பூனொச்சிமுனை கிளை நிர்வாக களைப்பும் புதிய பொறுப்பாளர்களும்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மட்டக்களப்பு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கிவத்த பூனொச்சிமுனை கிளையின் நிர்வாகிகளாக இருந்த

றம்ஸுன்
அஸீம்
பர்ஸான்
சப்ஹான்

ஆகிய நபர்கள் நீக்கப்பட்டு

பூநொச்சிமுனையில் SLTJ யின் புதிய கிளை ஆரம்பம் – அல்ஹம்து லில்லாஹ்.

கடந்த 08.11.2016 – செவ்வாய்க்கிழமை தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் புதிய கிளை ஒன்று பூநொச்சிமுனையில் அமைக்கப்பட்டு நிர்வாகமும் தேர்வு செய்யப்பட்டது. இதன்போது