பேருவலை

SLTJ பேருவளை கிளை நடத்திய பொதுக்கூட்டம் – 25.02.2018

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பேருவளை கிளை யினால் மஸ்துர்ரஹ்மான் முற்றவெளியில் நாடத்தப்பட்ட பொதுக்கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது அல்ஹம்துலில்லாஹ். இதில்

SLTJ பேருவளை கிளை ஏற்பாடு செய்த டெங்கு நோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பேருவளை கிளை ஏற்பாடு செய்த டெங்கு நோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி 13. 03. 2017 மாலை

SLTJ பேருவளை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பேருவளை கிளை → அஹமட் மஸ்ஜிதில் 13.03.2017  இஷா தொழுகையைத் தொடர்ந்து வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ பேருவளை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பேருவளை கிளை → அஹமட் மஸ்ஜிதில் 11.03.2017 அன்று  இஷா தொழுகையைத்தொடர்ந்து வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ பேருவளை கிளை நடத்திய மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் – 24.02.2017

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – பேருவளை கிளை நடத்திய மார்க்க விளக்க பொதுக் கூட்டம் கடந்த 24.02.2017 அன்று

SLTJ பேருவளை கிளையின் இரத்ததான முகாம்..!

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) –  பேருவளை கிளையின் இரத்ததான முகாம் 05.02 .2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பேருவளை கிளை

SLTJ பேருவளை கிளை → அஹமட் மஸ்ஜிதில் விஷேட பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் –  பேருவளை கிளை → அஹமட் மஸ்ஜிதில் 16.01.2017  திங்கட்கிழமை விஷேட பயான் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக

SLTJ பேருவளை கிளை மஸ்ஜித்துர் ரஹ்மானில் புரஜெக்டர் பயான்.

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் –  பேருவளை கிளை மஸ்ஜித்துர் ரஹ்மானில் 14.01.2016 அன்று இஷா தொழுகை தொடர்ந்து கிளை முற்றவெளியில்

பேருவளை நகரில் தீவிரவாதத்திட்கு எதிரான தீவிரப்பிரச்சாரம்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – பேருவளை &  சைனாபோர்ட் மற்றும் மக்கோன ஆகிய மூன்று கிளைகள் இணைந்து 13.01.2017 வெள்ளிக்கிழமை

பேருவளை கிளையில் நடைபெற்ற சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி

18.11.2016 வெள்ளிக்கிழமை இஷா தொழுகை தொடர்ந்து SLTJ அஹ்மத் மஸ்ஜித் பேருவளை கிளையில் நடைபெற்ற சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி
உரை நிகழ்த்தியவர்

பேருவலை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

13/11/2016 அன்று இஷா தொழுகையை தொடர்ந்து SLTJ பேருவளை கிளை → அஹமட் மஸ்ஜிதுல் நடைபெற்ற விஷேட பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ பேருவளை கிளை மஸ்ஜித் அஹ்மதில் நடைபெற்ற வாராந்த ஆண்களுக்கான பயான் நிகழ்ச்சி

28.10.2016 (வெள்ளி க்கிழமை) இஷா தொழுகையை தொடர்ந்து SLTJ பேருவளை கிளை மஸ்ஜித் அஹ்மதில்  நடைபெற்ற வாராந்த ஆண்களுக்கான  பயான் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக

SLTJ பேருவளை மஹகொடை,மஸ்ஜிதுர் ரஹ்மானில் நடைபெற்ற பெண்களுக்கான வாராந்த பயான்

28.10.2016 (வெள்ளிக்கிழமை) அஸர் தொழுகையை தொடர்ந்து
SLTJ பேருவளை  மஹகொடை,மஸ்ஜிதுர் ரஹ்மானில் நடைபெற்ற பெண்களுக்கான வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக

SLTJ பேருவளை கிளை ஹேனவத்தை சென்டரில் நடைபெற்ற வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

27.10.2016 இஷா தொழுகையை தொடர்ந்து SLTJ பேருவளை கிளை ஹேனவத்தை சென்டரில் நடைபெற்ற வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்று