மாலிகாவத்தை

SLTJ மாளிகவத்தை கிளை நடத்திய ஆண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு..

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகவத்தை கிளை நடத்திய ஆண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு  2018-03-29 மாளிகவத்தை கிளையில் நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்..
நிகழ்த்தியவர் :மத்ரஸா முஅல்லிமா

Read More

SLTJ கிளையின் வாராந்த மெகாபோன் பிரச்சாரம்..

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளையின் வாராந்த மெகாபோன் பிரச்சார நிகழ்ச்சி 2018/03/31 அன்று “போதை ஒழிப்பு” என்ற தலைப்பில் ஜும்மா மஸ்ஜித் வீதீ, செட்டி தோட்டத்தில் நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்..

உரை: சகோ : நிஷாத்

Read More

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் ஓதல் மற்றும்  மனனப் பயிற்சி வகுப்பு..

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் ஓதல் மற்றும்  மனனப் பயிற்சி வகுப்பு 2018-03-24  அன்று சிறப்பாக நடைப்பெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.
நிகழ்த்தியவர்: மத்ரஸா முஅல்லிமா

Read More

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளையின் மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளையில் 2018-03-31 அன்று மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி  சிறப்பாக நடைப்பெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்…

நடத்தியவர்: சகோ : நிஷாத் Read More

SLTJ மாளிகாவத்த கிளையின் முற்றவெளி மறக்கச் சொற்பொழிவு..

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்த கிளை தொடர்ச்சியாக நடத்திவரும் முற்றவெளி மறக்கச் சொற்பொழிவு 2018-03-31 மாளிகாவத்தை பாளிகடை தோட்டத்தில் நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ:பூஸோ

Read More

SLTJ மாளிகாவத்த கிளை நடத்திய வாராந்த மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி – 2018-02-24

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்த கிளை நடத்திய வாராந்த மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி 2018-02-24 அன்று  SLTJ மாளிகாவத்த கிளையில் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்..

நிகழ்த்தியவர் : சகோ: ஹசன் Read More

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய மெகாபோன் பிரச்சாரங்கள் – 2018-02-24

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை 2018-02-24 நடத்திய மெகாபோன் பயான் நிகழ்ச்சி “அல்குரான் ஓதுதல் மனனம் செய்தல் என்பவற்றின் சிறப்பு” எனும் தலைப்பில் மாளிகாவத்தை ஜும்மா மஸ்ஜித் வீதீ செட்டி தோட்டத்திலும்,  மாளிகாவத்தை ஜும்மா மஸ்ஜித் வீதீ பொது நூலகத்துக்கு அருகிலும் சிறப்பாக நடைப்பெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…!

உரை: சகோ : ஹசன்

Read More

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய தெருமுனை பிரச்சாரம் – 2018-02-24

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய தெருமுனை பிரச்சாரம் 2018-02-24 அன்று “குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர்களின் பங்களிப்பு-(2ம் தொடர்)” எனும் தலைப்பில் மாளிகாவத்தை பாள்திகடை தோட்டத்தில் நடைபெற்றது.

உரை: அப்துர் ரஹ்மான் Read More

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய தெருமுனை பிரசாரம் 2018-02-17

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய தெருமுனை பிரசாரம் 2018-02-17 அன்று “குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர்களின் பங்களிப்பு” எனும் தலைப்பில் மாளிகாவத்தை பாள்திகடை தோட்டத்தில் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்..

உரை: அப்துர் ரஹ்மான்

Read More

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய மெகாபோன் பிரச்சாரம் – 2018-02-17

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை 2018-02-17 அன்று நடத்திய மெகாபோன் பிரச்சாரம் “மார்க்க விளக்கம்” எனும் தலைப்பில் மாளிகாவத்தை மஸ்ஜிதுஸ்ஸலாம் தோட்டத்தில் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…

உரை: சகோ:தன்சில்

Read More

SLTJ மாளிகவத்தை கிளையின் ஆண்களுக்கான வாராந்த அல் குர்ஆன் வகுப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகவத்தை கிளை நடத்திய ஆண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு 2018-02-13 மாளிகவத்தை கிளையில் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்

நிகழ்த்தியவர் : சகோ. நிஷாட்

Read More

மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய வாராந்த மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி – 2018-02-10

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய வாராந்த மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி 2018-02-10 சனிக்கிழமை மாலை 5:00-6:00pm மாளிகாவத்த கிளையில் நடைபெற்றது.
நிகழ்த்தியவர் : சகோ:பர்ஹான்

அல்ஹம்துலில்லாஹ்..

unnamed (1)

மாளிகவத்தை கிளை நடத்திய ஆண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு – 2018-02-08

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகவத்தை கிளை நடத்திய ஆண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு 2018-02-08 அன்று மாளிகவத்தை கிளையில் நடைபெற்றது.
நிகழ்த்தியவர் : மத்ரஸா முஅல்லிமா

அல்ஹம்துலில்லாஹ்…!

unnamed

unnamed (1)

மாளிகாவத்த கிளையினால் துண்டு பிரசுரம் விநியோகம் – 2018-02-03

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்த கிளையினால் நடத்தப்படும் இலவச மத்ரஸாவிதிக்கு 2018 இல் புதிய மாணவர்களை இணைப்பதற்கான விளக்கங்களை கிளைக்கு அண்டிய பகுதியிலுள்ளவர்களுக்கும் மாளிகாவத்தையை சூழவுள்ளவர்களுக்கும் வீடு, வீடாக சென்று விளக்கமளித்து 2018-02-03 அன்று துண்டு பிரசுரம் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.

அல்ஹம்துலில்லாஹ்….!

unnamed (2)

மாளிகாவத்த கிளையின் மெகாபோன் பிரச்சாரம் – 2018-02-03

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்த கிளைய 2018-02-03 அன்று நடத்திய மெகாபோன் பிரச்சாரம் மாளிகாவத்த ஜும்மா மஸ்ஜித் வீதீ யில் நடைபெற்றது.

உரை: சகோ. தன்சில்

அல்ஹம்துலில்லாஹ்…!

unnamed

unnamed (1)