மாலிகாவத்தை

SLTJ மாளிகவத்தை கிளை நடத்திய ஆண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு..

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகவத்தை கிளை நடத்திய ஆண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு  2018-03-29 மாளிகவத்தை கிளையில் நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்..

நிகழ்த்தியவர்

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் ஓதல் மற்றும்  மனனப் பயிற்சி வகுப்பு..

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் ஓதல் மற்றும்  மனனப் பயிற்சி வகுப்பு 2018-03-24  அன்று சிறப்பாக

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளையின் மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளையில் 2018-03-31 அன்று மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி  சிறப்பாக நடைப்பெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்…
நடத்தியவர்: சகோ :

SLTJ மாளிகாவத்த கிளையின் முற்றவெளி மறக்கச் சொற்பொழிவு..

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்த கிளை தொடர்ச்சியாக நடத்திவரும் முற்றவெளி மறக்கச் சொற்பொழிவு 2018-03-31 மாளிகாவத்தை பாளிகடை தோட்டத்தில்

SLTJ மாளிகாவத்த கிளை நடத்திய வாராந்த மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி – 2018-02-24

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்த கிளை நடத்திய வாராந்த மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி 2018-02-24 அன்று  SLTJ மாளிகாவத்த

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய மெகாபோன் பிரச்சாரங்கள் – 2018-02-24

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை 2018-02-24 நடத்திய மெகாபோன் பயான் நிகழ்ச்சி “அல்குரான் ஓதுதல் மனனம் செய்தல்

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய தெருமுனை பிரச்சாரம் – 2018-02-24

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய தெருமுனை பிரச்சாரம் 2018-02-24 அன்று “குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர்களின் பங்களிப்பு-(2ம்

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய தெருமுனை பிரசாரம் 2018-02-17

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய தெருமுனை பிரசாரம் 2018-02-17 அன்று “குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர்களின் பங்களிப்பு”

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய மெகாபோன் பிரச்சாரம் – 2018-02-17

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை 2018-02-17 அன்று நடத்திய மெகாபோன் பிரச்சாரம் “மார்க்க விளக்கம்” எனும் தலைப்பில்

SLTJ மாளிகவத்தை கிளையின் ஆண்களுக்கான வாராந்த அல் குர்ஆன் வகுப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகவத்தை கிளை நடத்திய ஆண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு 2018-02-13 மாளிகவத்தை கிளையில் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்
நிகழ்த்தியவர்

மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய வாராந்த மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி – 2018-02-10

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய வாராந்த மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி 2018-02-10 சனிக்கிழமை மாலை 5:00-6:00pm

மாளிகவத்தை கிளை நடத்திய ஆண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு – 2018-02-08

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகவத்தை கிளை நடத்திய ஆண்களுக்கான வாராந்த அல்குர்ஆன் வகுப்பு 2018-02-08 அன்று மாளிகவத்தை கிளையில்

மாளிகாவத்த கிளையினால் துண்டு பிரசுரம் விநியோகம் – 2018-02-03

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்த கிளையினால் நடத்தப்படும் இலவச மத்ரஸாவிதிக்கு 2018 இல் புதிய மாணவர்களை இணைப்பதற்கான விளக்கங்களை

மாளிகாவத்த கிளையின் மெகாபோன் பிரச்சாரம் – 2018-02-03

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்த கிளைய 2018-02-03 அன்று நடத்திய மெகாபோன் பிரச்சாரம் மாளிகாவத்த ஜும்மா மஸ்ஜித் வீதீ