வெள்ளவ

SLTJ வெள்ளவ கிளை நடத்தும் மாபெரும் இரத்த தான முகாம் – 16.10.2016

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – வெள்ளவ கிளை நடத்தும் மாபெரும் இரத்த தான முகாம் – 16.10.2016