என்டேரமுல்ல

SLTJ எண்டேரமுல்ல கிளை நடத்திய இரத்த தான முகாம்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்(SLTJ) எண்டேரமுல்ல கிளை நடத்திய இரத்த தான முகாம்  22.07.2017 அன்று கொழும்பு, இரத்த வங்கியில்

SLTJ எண்டேரமுல்ல கிளையின் 2ஆம் கட்ட டெங்கு ஒழிப்பு சிறமதான பணி

ஸ்ரீலங்கா தஹ்ஹீத் ஜமாஅத்(SLTJ) எண்டேரமுல்ல கிளையினால் 20.06.2017 திகதி எண்டேரமுல்ல பிரதேசத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட 2ஆம் கட்ட டெங்கு ஒழிப்பு சிறமதான

எண்டேரமுல்ல ஸாஹிரா பாடசாலையில் SLTJ சிறமதான பணி

ஸ்ரீலங்கா தஹ்ஹீத் ஜமாஅத்(SLTJ) எண்டேரமுல்ல கிளையினால் 17.06.2017 திகதி எண்டேரமுல்ல ஸாஹிரா பாடசாலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறமதான பணி  மிக சிறப்பாக நிறைவு

ஹுனுப்பிட்டிய பாடசாலையில் சிரமதானப்பணி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – எண்டெரமுல்ல கிளை சார்பில் 12.01.2017 வியாழக்கிழமை அன்று ஹுனுப்பிட்டிய ஸாஹிரா மஹா வித்தியாலயத்தின் முற்றத்தில்

மாற்று மத நண்பருக்கு சிங்கள குர்ஆன் அன்பளிப்பு – எந்தேரமுல்ல கிளை

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் எண்டெரமுல்ல கிளை சார்பில் 08-11-2016 அன்று மாற்று மத சகோதரர் ஒருவருக்கு அல் குர்ஆன் சிங்கள

மாற்று மத நண்பருக்கு சிங்கள குர்ஆன் அன்பளிப்பு – எந்தேரமுல்ல கிளை

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – எண்டெரமுல்ல கிளை சார்பில் 02-11-2016 அன்று புத்த மத சகோதரர் ஒருவருக்கு குர்ஆன் சிங்கள

SLTJ எந்தேரமுல்ல கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – எந்தேரமுல்ல கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி 09.10.2016 அன்று நடைபெற்றது. உரை. சகோ.

பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிக்கு சிங்கள குர்ஆன் அன்பளிப்பு – SLTJ எந்தேரமுல்ல கிளை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – எந்தேரமுல்ல கிளை சார்பில் எந்தேரமுல்ல பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி ரொஹான் வெலிகட அவர்களுக்கு

சிறப்பாக நடைபெற்ற எந்தேரமுல்ல கிளையின் இரத்த தான முகாம்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – எந்தேரமுல்ல கிளை நடத்திய இரத்த தான முகாம் கடந்த 01.11.2016 அன்று மிகச்

SLTJ எந்தேரமுல்ல கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் எந்தேரமுல்ல கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி 31.07.2016 அன்று நடைபெற்றது.

SLTJ எந்தேரமுல்ல கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

17.07.2016 ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் எண்டெரமுல்ல கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி கடந்த 17/07/16 அன்று தர்மம் செய்து