கம்பளை

SLTJ கம்பளை கிளை நடாத்திய பகிரங்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி..!

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கம்பளை கிளை “இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்” எனும் தொனியில் நடாத்திய பகிரங்க கேள்வி

SLTJ கம்பொல கிளை நடத்தும் மாபெரும் இரத்த தான முகாம் – 20.12.2015

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – கம்பொல கிளை நடத்தும் மாபெரும் இரத்த தான முகாம் எதிர்வரும் 20.12.2015 அன்று

SLTJ கம்பொல கிளையின் வாராந்த TV பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ    லங்கா  தவ்ஹீத் ஜமாத்  கம்பொலகிளை சார்பில்  2015/6/02  செவவாய் கிழமை பி.ப.7 மாணிக்கு  TV  நிகழ்ச்சி  ஏற்பாடு செய்யப்படது இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்கம் ,எனும்

SLTJ கம்பொல கிளையின் வாராந்த குர்ஆன் வகுப்பு

ஸ்ரீ    லங்கா  தவ்ஹீத் ஜமாத் கம்பளை கிளையில்  19/04/2015   அன்று குர்ஆன் வகுப்பு எற்பாடு செய்யப்பட்டது, ஜமாதின் பேச்சாளர் ஸாஃபிர்

SLTJ கம்பொல கிளையின் டிவி பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ    லங்கா  தவ்ஹீத் ஜமாத்  கம்பொலகிளை சார்பில்  2015/04/17  வெள்ளிக்கிழமை இஷா தொலுகையுடன்  TV  நிகழ்ச்சி  ஏற்பாடு செய்யப்படது இஸ்லாம் ஓர் எளிய

SLTJ கம்பொல கிளையின் டிவி நிகழ்ச்சி.

ஸ்ரீ    லங்கா  தவ்ஹீத் ஜமாத்  கம்பொலகிளை சார்பில்  2015/04/  வெள்ளிக்கிழமை இஷா தொலுகையுடன்  TV  நிகழ்ச்சி  ஏற்பாடு செய்யப்படது இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்கம்[ஆலந்தூர்]2 ,எனும்

வயது வந்தவர்களுக்கான குர்ஆன் ஓதல் பயிற்சி – SLTJ கம்பொல கிளை

ஸ்ரீ    லங்கா  தவ்ஹீத் ஜமாத் கம்பளை கிளையில்  26/04/2015   ஞாயிற்றுக்கிழமை குர்ஆன் வகுப்பு எற்படு செய்யப்பட்டது, ஜமாதின் பேச்சாலர் ஸாஃபிர்

SLTJ கம்பொல கிளையின் ஆண்களுக்கான அகீதா வகுப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் கம்பொல கிளை சார்பாக 10/04/2015அன்று ஆன்களுக்கான அகீதா வகுப்பு
நடைபெற்றது. இதில் ஜமாத்தின் பேச்சாளர் நஃப்லி

டெங்கு விழிப்புணர்வு – கம்பொல க்லினிக் (Clinic) தூய்மை படுத்தும் நிகழ்வு – SLTJ கம்பொல கிளை

டெங்கு நோய் ஏற்படாமல் தடுக்கவும், டெங்கு நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வை உண்டாக்கவும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் சார்பாக இம்மாதம்

டெங்கு விழிப்புணர்வு துண்டுப் பிரசுரம் விநியோகம் – SLTJ கம்பொல கிளை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாதின் எதிர்வரும் தேசிய மட்ட “டெங்கு விழிப்புணர்வு வாரம்” [21/02/2015 -28/02/2015] எனும் நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு கம்பளைக்