ஹோறாப்பொள

SLTJ ஹோறாப்பொள கிளையின் பெருநாள் தொழுகை

SLTJ ஹோறாப்பொள கிளையினால் நபி வழியில் நோன்புப் பெருநாள் திடல் தொழுகை மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!

SLTJ ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக பயான் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு.

காலத்தின் தேவையை கருதி 18.06.2014 ஆம் திகதி குடிநீர் விநியோஹிக்கும் சபையில் ஒத்தியோஹத்தர்கலாகே கடமை புரியும் இரண்டு பெரும் பான்மை இனத்தைச் சேர்ந்த

SLTJ சார்பாக மாடாடுகமயில் பயான் நிகழ்ச்சி.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக 06.06.2014 அன்று சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி மாடாடுகமயில் நடைபெற்றது. இதில்

SLTJ ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக தனிநபர் தஃவா.

அல்லாஹ்வினருளால் எமது கிளையினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்ற தஃவா செயற்றிட்டங்களில் ஒன்றாக தனிநபர் தஃவா நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

SLTJ ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக மடாடுகமையில் பெண்களுக்கான பயான் நிகழ்ச்சி.

அல்லாஹ்வினருளால் எமது கிளை முன்னெடுத்து வருகின்ற தஃவா செயற்றிட்டங்களில் ஒன்றாக மடாடுகமையில் ஏற்பாடு செய்து நடாத்திய பெண்களுக்கான விஷேட பயான்

SLTJ ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக இலவச அப்பியாசப் புத்தகம் வழங்கள்.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக ஏழை மாணவி ஒருவருக்கு இலவச அப்பியாசப் புத்தகம் கிளை தலைவர்

SLTJ ஹோராப்பொல கிளையின் பெண்கள் பயான்.

அல்லாஹ்வின் மாபெரும் அருளால்  விமர்சனங்களைத் தாண்டி ஸ்ரீ லங்கா  தவ்ஹீத்  ஜமா அத், ஹோராபொள கிளையில்  2014.04.05  நடைபெற்ற பெண்களுக்கான

SLTJ ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக தெருமுனைப் பிரச்சாரம்.

அல்லாஹ்வினருளால்  கடும் விமர்ச்சனக்களுக்கு  மத்தியிலும் SLTJ ஹோராப்பொல கிளையில்  நடைபெற்ற தெருமுனைப் பிரச்சாரத்தில் சகோ. ஜெய்ரூஸ் தவ்ஹீதி யினால்  

SLTJ ஹோராப்பொல கிளையில் பெண்களுக்கான பயான் நிகழ்ச்சி.

அல்லாஹ்வினருளால் o3.04.2014 அன்று ஸ்ரீ லங்கா  தவ்ஹீத் ஜமா அத்தின் ஹோராப்பொல கிளையில்  நடைபெற்ற பெண்களுக்கான  பிக்ஹு  வகுப்பில் “பாங்கும்

LTJ ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக இலவச அப்பியாசப் புத்தகங்கள் வழங்கள்.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக கடந்த 01.04.2014 அன்று ஏழை மாணவர்களுக்கான இலவச அப்பியாசப் புத்தகங்கள்

SLTJ ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக இலவச அப்பியாப் புத்தகம் வழங்கள்.

SLTJ ஹோராப்பொல கிளையினால் முன்னெடுக்கப் பட்டு வருகின்ற  சமூக சேவைத் திட்டங்களில்  2014.03.31 ம்  திகதி கிளை த’வா நிலையத்தில்

SLTJ ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக இலவச ஆடை விநியோகம்.

SLTJ ஹோராப்பொல கிளையினால் முன்னெடுக்கப் பட்டு வருகின்ற  சமூக சேவைத் திட்டங்களில் 2014.03.27 ம்  திகதி கிளை த’வா நிலையத்தில்

SLTJ ஹோராப்பொல கிளை சார்பாக இலவச ஆடை விநியோகம்.

SLTJ ஹோராப்பொல கிளையினால் முன்னெடுக்கப் பட்டு வருகின்ற  சமூக சேவைத் திட்டங்களில்  2014.03.27 ம்  திகதி கிளை த’வா நிலையத்தில்