கல்பிட்டி

SLTJ கல்பிட்டி கிளையில் பெண்களுக்கான வாராந்த அகீதா வகுப்பு

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளை ஏற்பாடு செய்த பெண்களுக்கான வாராந்த அகீதா வகுப்பு 29/07/2017 அன்று மர்கஸ் வளாகத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

இதில் ஜமாஅத்தின் ஏகத்துவ பிரச்சாரகர் சகோ. ரிஷாத் அவர்கள் “மறுமை நாளின்   நம்பிக்கை” எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார். Read More

மாற்றுமத சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் சிங்கள தர்ஜுமா அன்பளிப்பு

புத்தளம் – தில்லேடியில் வசிக்கும் JMP JANAKA எனும் மாற்றுமத சகோதரருக்கு ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்(SLTJ) கல்பிட்டி கிளை சார்பில்  திருக்குர்ஆன் சிங்கள தர்ஜுமா அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் 8வது தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் 8வது தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி 28/03/2017ம் திகதி சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஹசன்

தலைப்பு: இஸ்லாத்தில் வீரம்

போதைப் பொருள் பாவனைக்கு எதிராக SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் 4வது தெருமுனை பிரச்சாரம்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளை ஏற்பாடு செய்திருந்த போதைப் பொருள் பாவனைக்கு எதிரான 4வது தெருமுனை பிரச்சாரம் கல்பிட்டி காட்டுபாபா பள்ளி சந்தியில் 26/03/2017ம் திகதி இரவு சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் Dip.in.I.Sc

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த பிக்ஹு வகுப்பு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த பிக்ஹு வகுப்பு  25 03 2017 அன்று சனிக்கிழமை அஸர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் Dip.in.I.Sc

தலைப்பு:”கடமையான குலிப்பு”

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் பெண்கள் அணியினரால் மேட்கொள்ளப்பட்ட வைத்தியசாலை தஅவா

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் பெண்கள் அணியினரால் 23 03 2017ம் திகதி வைத்தியசாலை தஅவா மேட்கொள்ளப்பட்டது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் 6வது வார தொடர் பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் ஆறாவது வாராந்த  தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி 24 03 2017ம் திகதி சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் Dip.in.I.Sc

தலைப்பு: சுத்ராவின் அவசியம்

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் 8வது வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் வாராந்த வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 8வது வாரமாக 24 03 2017 ம் திகதி  அஸர் தொழுகையை தொடர்ந்து மண்டலக்குடா கல்பிட்டியில் நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் (Dip.in.I.Sc)

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் ஐந்தாவது தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் ஐந்தாவது  தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி 23 03 2017 ம் திகதி சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. NPM நவாஷ் (sir)
தலைப்பு: முனாபிகின் பண்புகள்

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் போதைப் பொருள் பாவனைக்கு எதிரான தெருமுனை பிரச்சாரம்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளை ஏற்பாடு செய்திருந்த போதைப் பொருள் பாவனைக்கு எதிரான மூன்றாவது தெருமுனை பிரச்சாரம் கல்பிட்டி அல் மனார் சந்தியில் 19 03 2017ம் திகதி இரவு சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் Dip.in.I.Sc

SLTJ கல்பிட்டி கிளையில் விசேட பயான் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையில் விசேட பயான் நிகழ்ச்சி 16.03.2017 வியாழக்கிழமை அன்று கல்பிட்டி கிளை மர்க்கஸில் சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ.அப்துல் ராஷிக் (B.Com)

தலைப்பு: சுவனம் செல்ல தியாகமும் தீர்வே. Read More

SLTJ கல்பிட்டி கிளையில் ஆண்களுக்கான தொடர் பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் ஆண்களுக்கான தொடர் பயான் நிகழ்ச்சி 13 03 2017ம் திகதி சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் (Dip.in.I.Sc)

தலைப்பு: தஹிய்யதுல் மஷ்ஜித்

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த அகீதா வகுப்பு

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த அகீதா வகுப்பு 3வது வாரமாக 11.03.2017 அன்று சனிக்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ரிஷாத் (C.I.Sc)

தலைப்பு: “மலக்குமார்கலின் பண்புகள் Read More

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் 7வது வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் பயான்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கல்பிட்டி கிளையின் வாராந்த வீட்டுக்கு வீடு பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 7வது வாரமாக 10.03.2017ம் திகதி அஸர் தொழுகையை தொடர்ந்து வன்னிமுந்தல் கல்பிட்டியில் நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் (Dip.in.I.Sc)

SLTJ கல்பிட்டி கிளையின் போதைப் பொருள் எதிர்ப்பு பிரச்சாரம்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – கல்பிட்டி கிளையின் போதைப் பொருள் பாவனைக்கு எதிரான முதலாவது மெகாபோன் பிரச்சாரம் 05/03/2017 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை  அல்அக்ஸா சந்தியில் நடைபெற்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

உரை: சகோ. ஸப்வான் Dip.in.I.Sc Read More